Clausuren un bar musical situat al passeig Mata

Així mateix el responsable d’aquest local ha fet cas omís als diferents requeriments

La Guàrdia Urbana ha clausurat aquest divendres 19 de maig un bar musical situat als baixos del número 3 del carrer dels Jardins, amb entrada pel passeig Mata. La clausura i el precinte ha estat realitzat agents de les unitats UPA i UEIR, en virtut del Decret del departament de Medi Ambient (Activitats) de l’Ajuntament pels continus incompliments normatius per part dels propietaris, treballadors i clients del local, que havien generat moltes queixes i molèsties veïnals, així com tot un seguit de requeriments i actuacions policials.

L’incompliment sistemàtic de la normativa per part del responsable del bar, així com pel comportament incívic i irrespectuós dels seus clients, va provocar una alarma social entre els veïns de la zona, motiu pel qual, la Guàrdia Urbana va rebre nombroses trucades i queixes veïnals relacionades amb la activitat i d’aquest bar, les quals van ser constatades i denunciades pel agents.

Les principals infraccions detectades han estat els incompliment sistemàtic d’horaris, molèsties per soroll, permetre el consum de tabac i de drogues a l’interior del local, les condicions d’insalubritat en totes les instal·lacions i principalment als lavabos (manca d’aigua, llum, neteja), així com la negativa a l’activitat inspectora dels agents.

Així mateix el responsable d’aquest local ha fet cas omís als diferents requeriments que se li han fet des del Departament d’Activitats per les deficiències que presentava el local, les quals no han estat subsanades, així com per les infraccions detectades en aquesta activitat.

L’objectiu de l’Ajuntament es tenir i mantenir una ciutat segura i cívica, per aquest motiu, la Guàrdia Urbana continua treballant en el control del civisme i de les activitats que poden generar molèsties a la ciutadania, atenent als requeriments, realitzant la tasca inspectora i si s’escau, fent el tancament de locals que incompleixen la normativa i generen problemes de convivència.