L’Ajuntament obre les convocatòries d’ajuts a la creació, millora i creixement de les empreses

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Promoció Econòmica i amb la col·laboració de l’empresa municipal REDESSA, ha obert aquest dilluns les convocatòries de subvencions dirigides a les empreses i nous emprenedors per afavorir l’impuls i la dinamització econòmica de la ciutat de Reus.

Enguany, a banda de la publicació de les subvencions destinades al foment a la creació i establiment d’empreses a Reus, al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs i a la millora de les instal·lacions d’empreses ja existents; també s’ha convocat una subvenció dirigida la internacionalització de les empreses.

En el context econòmic actual, la internacionalització és una de les mesures de creixement empresarial més efectives i que aporta beneficis a les empreses, com l’augment de la competitivitat, la diversificació dels riscs i el creixement en les vendes

D’aquesta manera, es vol donar suport a l’expansió internacional de les empreses de la ciutat. Aquesta convocatòria, que estarà oberta fins al 31 d’agost i dotada amb 16.200 euros, 1.800 euros per ajut atorgat, compta amb una única línia de subvenció:

Foment a la internacionalització
Per a les empreses establertes a Reus, que necessiten elaborar un Pla de Promoció Internacional i un Pla de Màrqueting Digital. La línia està dotada amb 16.200 euros. En podran ser beneficiaris d’aquest ajut els sol·licitants que tinguin la seu o activitat principal de la seva empresa a Reus, que comptin amb menys de 50 treballadors, que comercialitzin productes d’elaboració pròpia i que tinguin un volum d’exportació no superior al 15% de la facturació total.

D’altra banda, en aquesta edició, Reus segueix apostant per la creació i millora de les empreses. Aquesta altra convocatòria, que estarà oberta fins al 28 de setembre i dotada amb 90.000 euros, 2.000 euros per ajut atorgat, planteja tres línies més de subvencions:

Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus
Per a les empreses de recent creació amb un establiment a Reus i que realitzin una inversió mínima de 10.000 euros per la seva posada en funcionament. Aquesta línia està dotada amb 40.000 euros.

Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs
Per a les empreses establertes a Reus, que adquireixin un negoci ja en funcionament, que continuïn la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin realitzat una inversió mínima de 10.000 euros en despeses subvencionables. La línia està dotada amb 20.000 euros.

Foment de la millora en les instal·lacions d’empreses i/o negocis ja existents a Reus
Per a les empreses establertes a Reus, que no siguin de recent creació i que realitzin una inversió mínima de 10.000 euros en reformar i/o modernitzar el seu negoci ubicat a Reus. Aquesta línia està dotada amb 30.000 euros. En podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones sol·licitants que hagin iniciat l’activitat econòmica, adquirit un negoci en traspàs o hagin realitzat reformes de millora entre el 17 d’octubre de 2017 i el 28 de setembre de 2018.

L’atorgament de les subvencions s’efectuarà conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Sessió informativa
El 23 de juliol a les 9.30 h, els tècnics de REDESSA oferiran una sessió informativa a tots aquells empresaris i emprenedors interessats en la convocatòria de subvencions. L’activitat tindrà lloc a les instal·lacions de l’edifici Tecnoparc.