L’Ajuntament de Reus presenta un pressupost de 136 milions per a l’exercici 2022

El Govern de Reus portarà a votació del ple de l’Ajuntament previst pel divendres 22 d’octubre la proposta d’expedients de Pressupost i Ordenances fiscals per a l’exercici 2022, que preveuen uns comptes de 136 milions d’euros per consolidar el creixement econòmic i social de Reus.

La regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, ha presentat els expedients aquest dimecres, 13 d’octubre en roda de premsa i ha destacat que la proposta del govern “aportarà una inversió històrica a la ciutat, i consolidarà les bases del creixement econòmic i social. Amb rigor i  responsabilitat, però també amb ambició i sensibilitat. Per apostar pels serveis de qualitat, treballar per la cohesió social, i impulsar la ciutat cap al futur”.

El pressupost de 2022 representa un 8,1% menys que del d’enguany. Tanmateix es tracta d’un pressupost expansiu tenint en compte l’efecte de l’operació de refinançament de la Fira de Reus de 2021. Sense comparar aquesta operació, el pressupost comporta un creixement del 10,5%. Un creixement concentrat, sobretot, en un major esforç inversor.

Caballero ha destacat que el gran esforç inversor es farà bàsicament amb nou endeutament, i ha deixat clar es pot fer sense posar en risc la sostenibilitat financera de l’Ajuntament. La projecció de la ràtio d’endeutament està per sota del 75%, tal ja com està actualment.

Pressupost
La regidora d’Hisenda ha definit els pressupost de 2022 com els comptes per apostar pels serveis de qualitat, treballar per la cohesió social i impulsar la ciutat cap al futur.

En aquest sentit, ha recordat que el pressupost preveu l’esforç inversor més important dels últims 10 anys; un pla d’Inversions de 19,5 milions d’euros.

Entre altres, Caballero ha destacat els elements següents:

  • Actualització dels salaris dels empleats públics en un 2%. Aquest fet i altres elements com nous programes temporals i plans d’ocupació, fa que el capítol de personal representi un increment de vora 800.000 euros.
  • La despesa corrent incorpora nous serveis o millores dels actuals. Destaca el Centre Social el Roser, que suposarà un cost anual de 455.000 euros. Un servei d’assistència bàsica que situarà Reus com a referència en aquesta matèria.
  • Millora notablement dels serveis digitals. Una gran aposta per racionalitzar, optimitzar i apropar la gestió municipal a la ciutadania. La despesa en noves tecnologies s’incrementa en 500.000 euros.
  • Impacte que genera la nova inversió a SIRUSA i el cànon d’eliminació de residus, valorats en uns 600.000 euros.

Caballero també ha destacat l’aposta del Govern de Reus per la millora contínua de la gestió, i ha recordat la propera renovació del sistema d’informació per a la gestió tributària i de recaptació; un servei que ha de contribuir a millorar l’eficiència de l’Ajuntament en la gestió tributària i en la relació amb els contribuents.

Ordenances fiscals
D’acord a l’evolució de l’IPC prevista pel Banc d’Espanya, la proposta d’expedient d’ordenances fiscals planteja una actualització del 2%, per atendre els increments de despesa induïts pel context socioeconòmic i per decisions d’altres administracions.

Altres aspectes de l’expedient d’ordenances:

  • Bonificació de fins a un 70% la quota de l’IBI a aquells immobles que apliquin una renda limitada per una norma jurídica.
  • Ampliació de 3 a 5 anys la bonificació de l’IBI per a les instal·lacions de plaques solars fotovoltàiques.
  • Nova bonificació als vehicles classificats com a Zero emissions o amb característiques equivalents. Tindran una bonificació d’un 75% el primer exercici des de la matriculació; un 65% el segon; un 50% el tercer, i un 30% pel quart.

Per altra banda, es redueixen un 10% les tarifes dels marxants i brocanters.

I com excepció a l’actualització general, la taxa la taxa de la grua s’ajusta al cost del servei.

Finalment, es fan altres ajustos tècnics, i es crea una nova ordenança, per preveure la possibilitat d’utilitzar la recaptació executiva per a la morositat d’ingressos d’empreses municipals com l’aigua o la conservació del cementiri.

Context socieoeconòmic
La regidora d’Hisenda ha apuntat que els expedients són fruit de la voluntat del Govern de Reus d’impulsar projectes de futur i, alhora estan condicionats pel context socieoeconòmic. En aquest sentit, ha apuntat les dades següents:

  • La inflació interanual: A setembre 2021, l’increment de l’IPC és del 4%. I la previsió per a 2022 és del 2%. És a dir, un 6% en dos anys.
  • Les retribucions dels empleats públics: El Govern Central ha fixat al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat un increment de les retribucions dels empleats públics del 2%. Increment d’obligat compliment per a totes les administracions.
  • La previsió del creixement del PIB. El 2021 s’espera que creixi un 6,3%; i pel 2022, un altre increment addicional del 5,9%.

Audiència pública
Les regidores d’Hisenda i de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, convocaran a la ciutadania a una Audiència Pública que tindrà lloc el pròxim dimecres 20 d’octubre per presentar i debatre a l’entorn dels expedients de pressupost i ordenances fiscals. La sessió es farà per mitjans telemàtics.