L’Ajuntament de Reus licita la compra de tres vehicles per a la Brigada

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dimarts, 8 de setembre al perfil del contractant la licitació del contracte de compra de diversos vehicles per la Brigada Municipal. El contracte surt amb un pressupost de licitació de 249.804,50 euros (IVA inclòs) i forma part del procés de renovació de la flota de vehicle del departament municipal encarregat del manteniment de a ciutat.

La licitació preveu la compra de tres vehicles, dividida en tres lots: un camió amb grua hidràulica i caixa basculant oberta, una minicarregadora compacta amb accessori per a retroexcavadora, i un carretó automotor 4×4.

Els vehicles han de tenir la capacitat per adaptar-se a les necessitats de les tasques que han de realitzar les diferents unitats de la brigada municipal, especialment les de construcció, mobiliari urbà, muntatges i jardineria. Els vehicles seran de nova matriculació i no s’admetran vehicles KM0 o similar i han d’estar homologats per a circular per la via pública.