L’Ajuntament de Reus apujarà un 1% les retribucions dels treballadors municipals

La proposta, que es preveu aplicar amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2017, afectarà al personal laboral, funcionari, eventual i directiu de l’Ajuntament

El Govern de Reus portarà a votació del Ple de l’Ajuntament, previst pel pròxim 20 de juliol, la proposta d’incrementar en un 1% les retribucions que perceben els treballadors de la corporació municipal. La proposta, que es preveu aplicar amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2017, afectarà al personal laboral, funcionari, eventual i directiu de l’Ajuntament; i es farà extensiva a la resta de treballadors dels organismes autònoms i les empreses municipals.

L’increment salarial, acordat pel Govern de Reus amb la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament aquest dimecres 12 de juliol, arriba als màxims que preveu la Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat, que fixa per a l’exercici 2017 un llindar límit d’increment de l’1%.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que “la situació econòmica de l’Ajuntament ha millorat de manera significativa en els darrers anys. I per aquest motiu podem atendre les reivindicacions dels treballadors i aplicar l’increment màxim de les retribucions a què ens autoritza la normativa”.

Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans, afegeix que “l’acord a què hem arribat amb els representants dels treballadors és un acord just. Ara que la llei ho permet, és just que els treballadors municipals vegin recompensat el seu esforç amb un increment de les retribucions”.