Josep Poblet, President de la Diputació de Tarrragona: “Tenim un potencial turístic que està en constant creixement i renovació”

Alguns ciutadans desconeixen la tasca de la Diputació. Creu vostè que aquesta afirmació és certa?
Ho és. Majoritàriament, el grau d’informació que la ciutadania té sobre les actuacions que fan les Diputacions no és ni molt precís ni molt profund. És una administració que no té una relació directa amb els ciutadans.

És una administració intermitja, ens situem entre el Govern de Catalunya i les administracions municipals. Aquest sistema és vigent a tota Europa. I ens referim com administracions intermitjes ja que és el paper que nosaltres desenvolupem. I qui coneix aquest grau d’administració? Doncs, tots els regidors, alcaldes i gestors públics en general.

Com combat aquest desconeixement?
Aquesta entrevista que fem és un exemple. Nosaltres, enviem el missatge de la col·laboració amb els Ajuntaments.

La Diputació no és presumida, és a dir, nosaltres ajudem a que els ajuntaments resolguin els seus problemes. Per tant, quedem en un segon pla. No se’ns coneix la feina.

Com combatem això? Sent transparent. Difonem les actuacions que realitzem. Deixem rastre i constància en les nostres publicacions, hi ha molts camins indirectes per continuar informant. És una feina que mai la podrem deixar de fer.

La Diputació de Tarragona som líders en transparència, conèixer el que fem està a l’abast de tothom.

Quines activitats executa dia a dia la Diputació però són invisibles per la població?
Són centenars. Les diputacions són elements d’equilibri territorial on actuen. Intentem rectificar els desequilibris que puguin sorgir entre els territoris perquè així els municipis petits puguin tenir els mateixos recursos que els municipis on es concentra més població. En altres paraules, intentem que els ciutadans de l’Alió tinguin les mateixes condicions de vida i de servei públic que un reusenc.

Per aconseguir això, nosaltres garantim mecanismes que ajudin a les administracions municipals, ja siguin en figures auxiliars, com ara interventors o tresorers. Fins a donar assessorament jurídic o econòmic. A banda, realitzem plans d’actuacions, convenis, subvencions, col•laboracions, sempre pensant en els Ajuntaments i els Consells Comarcals.

Quines són les estratègies que està seguint la Diputació de Tarragona aquest 2017?
Treballem en quatre línies:

– La primera és la persones, formació i cultura del territori.

– La segona és la gestió territorial i municipal, per fomentar línies de col·laboració i cooperació als ajuntaments.

– Manteniment i foment de la gestió públic sostenible del territori, per aconseguir un territori que el poguéssim llegar a futures generacions.

– I finalment, la transparència i l’administració excel·lent, és a dir, una administració que sigui poc feixuga però molt eficaç. Per realitzar aquest objectiu fem servir l’administració electrònica.

Un dels temes que han provocat més controversia és la xarxa ferroviària. Quin és el seu posicionament?
El diagnòstic no pot ser més crític. No ben rebut que hi hagin tot un seguit d’accidentalitats i incidències al servei. Expressant una opinió pròpia, estic sempre al costat del clam. Quan es posi en marxa el corredor Vandellòs – Tarragona es resoldran els mals de caps que tenim ara, aquesta és la reclamació permanent que es fa a l’Estat per a que comenci el projecte.

Ha d’haver una inversió forta en les xarxes ferroviàries. La situació que vivim és absolutament anòmala, on alguns passatgers han de ser assistits per caminar sobre les vies del tren a causa d’una incidència.

A nivell polític, la Diputació és solidària i està al costat del clam que li vingui dels seus ajuntament. A títol de moció s’ha donat suport a diverses reclamacions, tant ebrenques com camptarragonines, com per exemple el clam sobre la N-340.

Canviant de tema, un dels grans atractius del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre és el turisme. Creu que aquesta zona ha explotat tot el seu atractiu?
No som una destinació que hem fet sostre. Som una potència a on han arribat 6 milions de visitants. Entre les Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, rebem més de 20.000 pernoctacions, que són gent que dorm a la zona i realitza consum real. Hem crescut un 9% aquest 2016.

Tenim molta capacitat d’allotjament, equiparable a països sencers que es dediquen en gran part al turisme.

A banda, tenim un clima que ens afavoreix per realitzar aquesta activitat. Factors com PortAventura, el patrimoni natural de les Terres de l’Ebre, Tarragona romana o el litoral extraordinari que acompanya aquesta zona són elements que tenim com a destinació turística.

Tenim un potencial turístic que està en constant creixement i renovació. Som la regió més ben dotada. Prova d’aquesta renovació és el Pla Director que hem aprovat, el qual ens permetrà fer el salt de destinació turística europea de primer ordre a destinació turística a nivell internacional.

És difícil compaginar l’alcaldia de Vila-seca amb els valors de la Diputació de Tarragona? 
No gens. Només cal posar-hi 16 hores de dedicació i una gran coordinació d’agenda entre els meus col·laboradors més propers.