Josep M. Vallès: “L’Oficina d’Habitatge pretén trobar habitatges de lloguer a uns preus assequibles”

Entrevista al regidor de Benestar Social de l'Ajuntament de Cambrils

Josep M. Vallès, regidor de Benestar Social de l'Ajuntament de Cambrils. Foto: EF

-La Nova Oficina Local d’Habitatge substituirà l’actual borsa d’habitatge?
L’oficina es fonamenta sobre el que s’està treballant ara a la Borsa d’Habitatge de Cambrils, que fa uns anys es va constituir per donar accés a la gent jove a l’habitatge. Però ara ha anat perdent el sentit per la joventut estrictament i també dóna servei per la població en general que tingui recursos limitats. Per tant, la nova oficina substituirà a la borsa d’habitatge, encara que serà com una continuació.

-Quines funcions tindrà la nova oficina?
Les seves funcions principals seran d’informació. Primer, es farà un assessorament a la propietat en programes socials, que inclouen des de la mediació pel lloguer social fins a l’acompanyament durant la vigència del contracte de lloguer. També durem a terme entrevistes amb propietaris d’habitatges per convence’ls de que els contractes que oferim estan garantits pel consistori i, per tant, poden estar tranquils. A aquestes persones a qui nosaltres els hi lloguem els habitatges, tenen garanties i pòlisses d’assegurances per evitar que el propietari tingui problemes.

Parlant de les persones sol·licitants d’un habitatge, nosaltres les acompanyem en la cerca d’un domicili i en la vigència del contracte de lloguer. La cerca és un problema important perquè el mercat està com està, però nosaltres podem trobar un habitatge a un preu assequible i els hi podem aconsellar sobre les tarifes de l’aigua o de l’electricitat, entre altres coses. Bàsicament, els objectius de la Nova Oficina és trobar lloguer a un preu assequible, tranquil·litzar els propietaris, trobar llogaters pels pisos i tramitar les cèl·lules d’habilitat. Aquestes últimes són una de les qüestions importants de qualsevol habitatge perquè és un certificat que garanteix que la casa té les condicions mínimes d’habitabilitat.

-Serà un servei gratuït per aquelles persones necessitades?
Sí, serà un servei totalment gratuït. El públic que tindrà l’oficina seran gent amb uns ingressos per sota de l’Índex de Risc. Per tant, seran famílies o persones que tinguin uns ingressos limitats; segons un baròmetre de la Generalitat de Catalunya. Les peticions s’adreçaran a l’oficina d’habitatge i s’informarà a través de Benestar Social per adquirir totes les dades que es necessitin sobre el públic de l’oficina.

-Quan s’obrirà aquesta nova oficina?
Segur que estarà oberta abans de l’estiu i espero que abans de Setmana Santa també. Després de la decisió de signar el conveni, el Govern es va posar d’acord en posar en marxa l’oficina al Forn del Tallero, que ja està acabat i que només fa falta posar-ho en marxa. Només s’ha de fer el trasllat. A més, estem molt contents amb la localització perquè l’edifici complia amb la idea que ens havíem fet del que volíem que fos aquest espai. El Forn del Tallero permet un accés a peu pla des del carrer Cardenal Vidal i, per tant, la visualització de l’oficina serà bona perquè tindrà una entrada pròpia individual i podrà constar amb una sala d’espera; al segon pis podrem posar unes oficines per dur a terme les entrevistes, per exemple. A banda, serà un espai que dinamitzarà el Nucli Antic de Cambrils, que és un compromís que té l’Ajuntament de Cambrils.

-Quant de personal es necessitarà?
A la llarga, un responsable, un administratiu en cap, un arquitecte i tres administratius. En total, 6 persones i totes seran qualificades. El responsable ha de ser tècnic jurista especialitzar en habitatge perquè tractarà els contractes de lloguer i la situació dels habitatges; per tant, això necessita un perfil de persona que entengui sobre aquest tema. L’arquitecte és un perfil tècnic perquè es dedicarà a supervisar si el pis està en condicions o no. Per últims, els treballadors que atenen al públic que vingui a l’oficina han de comptar amb algun tipus de sensibilitat perquè atenen a gent que tindrà problemàtiques. Encara que no preveiem que hagin situacions desesperades perquè, per exemple, què passa quan hi ha un desnonament no passarà per aquesta oficina; sinó que l’Ajuntament de Cambrils ja compta amb un circuit que s’encarrega d’això a través del departament de Benestar Social.

Alguns d’aquests perfils ja els tenim treballant amb nosaltres i l’organització dependrà de l’empresa Ingesol, que ara s’encarrega de gestionar les guarderies i les platges. És cert que el personal l’anirem implementant a mesura que ho anem necessitant i segons la feina que tinguem.

-Se signaran dos convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en què consisteixen?
La signatura d’aquests convenis ens dóna drets i deures. L’Ajuntament de Cambrils cobra de l’Agència de l’Habitatge segons les accions que es facin i els contractes que se signin, i també segons les cèl·lules d’habitabilitat que es realitzin. A banda d’aquesta part, també en tenim una de fixa que significa que l’agència finançarà part de la despesa originada a l’oficina per part de l’ajuntament a través d’expedients tramitats i acreditats. En definitiva, el consistori cobrarà per tramitar les cèl·lules, els ajuts de rehabilitació i els programes socials, que un exemple és el que hem comentat abans dels desnonaments al municipi.

-Per què creu que Cambrils necessita una oficina d’habitatge?
Principalment perquè en el mercat lliure, la influència dels habitatges d’estiu sol provocar que existeixi una tendència a pujar el preu dels lloguers. A Cambrils tenim molts domicilis que no es posen al mercat de lloguer perquè el propietari té algun perjudici o que no s’anima a posar al mercat perquè ha tingut problemes amb els anteriors inquilins i prefereix no arriscar-se una altra vegada. Per aquests motius, molta gent preferiria llogar-ho a un preu més ajustat, però tindre una seguretat que el mercat lliure no hi és. L’Ajuntament de Cambrils entraria en aquest mercat, que no és turísitic perquè el tipus d’habitatge no és un a primera linia de mar, per exemple. Sinó que són domicilis perquè les persones necessitades puguin tindre un habitatge digne, segur i a un preu econòmic.

-Per acabar, paral·lelament a la creació de l’oficina es licitarà l’elaboració del Pla Local d’Habitatge de Cambrils, de què tractarà?
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cambrils (POUM 21) fa una previsió del creixement d’habitatges, la necessitat i una anàlisi genèrica al llarg dels anys que dura el POUM21. Aquest pla el vam fer el 2005 i després ha vingut una crisi important que haurà afectat als paràmetres que es seguien. Llavors, el Pla Local d’Habitatge de Cambrils estudiarà la situació actual i quines són les necessitats que hi ha ara.

Normalment, els plans urbanístics eren de desenvolupament perquè es basaven en el creixement. Però, amb la crisi, ara aquest pla es centrarà en la reutilització del parc d’habitatges que tenim, a veure què podem fer amb aquests. Haurem d’acomodar l’oferta i la demanda dels domicilis en referència al que hi ha actualment. També fan falta uns ajuts de rehabilitació perquè hi ha pisos antics que no compleixen amb les condicions modernes; aquesta seria una possible línia que sortiria d’aquest pla d’habitatge. En definitiva, és valorar les accions i serveis que s’estan portant a terme actualment, i planificar noves accions que seran implementades per l’Oficina Local d’Habitatge amb coordinació amb els serveis municipals que correspongui.