Entrevista a Sergi Pedret, alcalde de Riudoms

Sergi Pedret, alcalde de Riudoms. Foto: JC

Quina valoració fa d’aquests primers mesos de mandat?

Durant aquests sis primers mesos de mandat, s’han complert les tres grans expectatives que, com a alcalde i com a equip de govern, prioritzàvem en aquest període inicial de la legislatura. En primer lloc, continuar treballant per tal que l’Ajuntament ofereixi uns serveis de qualitat als riudomencs i riudomenques, en la mateixa línia d’èxit que havíem seguit durant els últims anys i que ha dut Riudoms a esdevenir un poble agradable per viure-hi. En segon lloc, engegar el motor de l’equip de regidors i regidores que conformen el govern per assumir les competències que tenen en cada àrea i per formar un equip cohesionat de treball transversal. Finalment, hem destinat aquest temps a planificar estratègicament la legislatura, temporalitzant els diferents projectes compromesos amb els ciutadans a través del programa electoral, i englobant-los en deu línies estratègiques que es focalitzen principalment en: la promoció econòmica i turística del municipi, l’acompanyament a la pagesia i al medi rural, la sostenibilitat i l’ordenació urbanística de Riudoms, la comunicació i la participació dels veïns i veïnes, la cohesió social i la igualtat, i l’acompanyament a les entitats locals.

Quins són els projectes indispensables pel 2020?

Dins les diferents accions planificades per l’any 2020, m’agradaria destacar la priorització de les obres de millora del Barranc del Portal per evitar inundacions en aquella zona del municipi, així com el projecte mediambiental i social de la “Bona Brossa” pel foment de la recollida selectiva, impulsat amb el suport del Consell Comarcal i Secomsa. En l’àmbit de persones, m’agradaria destacar la posada en servei d’una aplicació mòbil municipal per millorar la comunicació i la transparència amb el ciutadà, i també la redacció del Pla Educatiu Municipal, que vetllarà per la cohesió social i la cooperació entre agents educatius del municipi. Finalment, remarcar els projectes que giren entorn de la promoció turística de Riudoms a través del producte local i de la figura de l’arquitecte Antoni Gaudí, com la posada en marxa de la Ruta Gaudí Riudoms pels carrers del municipi o la web d’informació turística.

En l’àmbit local, què canviaria del 2019?

Malauradament, hi ha coses que no estan a les nostres mans per poder-les evitar. Però si pogués escollir, el que canviaria d’aquest any 2019 és l’episodi d’aiguats que hi va haver el passat mes d’octubre al nostre municipi, ja que va tenir unes afectacions significatives al nucli urbà i sobretot, al terme municipal; per sort, totes materials, però que han suposat desperfectes importants pels nostres veïns i veïnes.

Què és el que més li agrada del Nadal?

El que més m’agrada del Nadal a Riudoms és veure les cares d’il·lusió dels més petits del nostre poble el dia de l’arribada dels Reis d’Orient. En els últims anys, la cavalcada del 5 de gener al vespre a Riudoms s’ha consolidat i ha esdevingut un acte de referència a la nostra comarca. Donar l’oportunitat als infants d’apropar-se i rebre els seus regals de les mans dels propis Reis d’Orient és una de les màgies que ofereix Riudoms en aquesta nit tan especial.

Quin regal li faria al seu municipi?

Si pogués demanar un regal pel nostre poble i fer-lo realitat, demanaria que tots els riudomencs i riudomenques puguin aconseguir el seu propi benestar personal intern. Ja sé que això es tradueix en moltes coses diferents: salut, per alguns, temes econòmics per altres, companyia, família, etc. Però en tot cas, és difícil tenir un regal únic al municipi que ho sigui per a tothom. El poble el fan les persones, i per això faria un regal immaterial diferent per a cadascuna d’elles segons les seves necessitats.