Gestiona des de casa el teu servei d’aigua

Aigües de Reus potencia i recomana els tràmits telemàtics a través de la seva oficina virtual

L’actual situació sanitària segueix fent recomanable l’atenció no presencial en els serveis públics, sempre que sigui possible. En aquest sentit, Aigües de Reus té obertes les seves oficines i presta atenció presencial als usuaris des del passat 25 de maig. Tot i això, l’atenció segueix requerint de cita prèvia, que pot demanar-se trucant al telèfon gratuït 900 774 000 durant l’horari laboral. De la mateixa manera, Aigües de Reus insisteix a recomanar que, en la mesura que sigui possible, els tràmits se segueixin fent de manera telemàtica a través de la seva pàgina web: www.aiguesdereus.cat

En aquesta línia, i amb l’objectiu de fer més àgil i efectiva l’atenció presencial, Aigües de Reus s’ha dotat d’una nova aplicació de gestió de cita prèvia i gestió de cues, que permet reduir els temps d’espera i evitar la formació de cues a les oficines, sempre que sigui possible. Tot plegat referma la voluntat d’Aigües de Reus d’implementar millores en l’atenció telemàtica als seus usuaris, un camí que ja va iniciar-se amb la posada en funcionament d’una oficina virtual l’any 2006. Aquesta oficina virtual (a través del web www.aiguesdereus.cat) permet, a dia d’avui, fer nombrosos tràmits en línia.

En aquest sentit, les gestions que poden fer-se on-line són nombroses: sol·licitar la factura electrònica, domiciliar o modificar les dades de pagament, modificar l’adreça de correspondència i altres dades contractuals, facilitar la lectura del comptador, fer un canvi de nom o contractar nous subministraments.

Lògicament, també es poden fer arribar, a Aigües de Reus, consultes, queixes o suggeriments. Sense moure’s de casa o del despatx, l’oficina virtual, un cop s’està donat d’alta, permet conèixer al moment l’estat dels tràmits que s’hagin iniciat.

Es tracta de tot un seguit de serveis en línia que estan en consonància amb el marc legal europeu i espanyol, que reclama a les administracions mesures d’impuls de la societat de la informació, amb la consegüent obligació de disposar de medis d’interlocució telemàtica per a la prestació dels seus serveis.

Factura electrònica
Entre aquests tràmits que poden fer-se digitalment, com dèiem, hi ha la possibilitat de rebre i consultar la factura de manera electrònica i deixar-la de rebre en paper. Una iniciativa que mira de facilitar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics alhora que significa una important mesura mediambiental de disminució en el consum de paper. La consulta i descàrrega del document, si cal, es pot fer mitjançant l’oficina virtual en el web www.aiguesdereus.cat.

La factura electrònica és un document tributari generat per medis informàtics i en format electrònic que alhora que reemplaça el document físic en paper, en conserva plenament el seu valor legal.

Un cop dins de l’oficina virtual, la factura electrònica és idèntica a la que tothom rep als seus respectius domicilis, i garanteix la confidencialitat, fiabilitat i seguretat de totes les dades que hi figuren.

Els abonats d’Aigües de Reus que vulguin accedir a la factura electrònica i al seu historial de facturació, simplement han de donar-se d’alta al web d’Aigües de Reus. Aquells que no ho facin, seguiran rebent l’habitual factura en paper als seus domicilis, comerços o empreses.

Correspondència, alertes i pagaments
L’oficina virtual també compta amb un apartat de correspondència i alertes, que permet que els usuaris rebin i consultin la seva correspondència particular generada per Aigües de Reus. Una opció que també permet activar alertes en relació a la correspondència de més urgència o interès, com poden ser les notificacions davant d’un excés de consum.

D’altra banda, i per fer més àgils i senzills les gestions econòmiques, la passarel·la de pagaments, està integrada a l’Oficina Virtual, en l’apartat de serveis de pagament “Línia Oberta”, i permet fer l’abonament de rebuts mitjançant targeta bancària o amb el número de compte corrent.

Informació de consum en temps real
Tot un seguit de serveis que es veuen potenciats entre aquells usuaris que ja tinguin un comptador electrònic al seu domicili o despatx, una instal·lació que es fa progressivament arreu de la ciutat.

Aquests nous comptadors ofereixen telelectura, un sistema que permet als ciutadans conèixer en temps real el seu consum d’aigua. La telemesura permet, fins i tot, activar un conjunt d’alarmes per saber, per exemple, si se supera un cabal màxim pre-determinat, si hi ha un consum continu resultat d’una fuita o si es registra un consum del tot inesperat (després d’haver predefinit els dies i hores en els quals l’usuari espera que no hi hagi cap consum). En conseqüència, l’abonat disposa de noves eines per optimitzar el seu consum d’aigua i poder gestionar-lo i adoptar-ne mesures correctives, si cal.

Aquells interessats a contactar amb Aigües de Reus o fer tràmits online poden fer-ho a través del telèfon gratuït 900 774 000 o del web www.aiguesdereus.cat