L’Ajuntament de Castellvell del Camp redueix el deute 2,13 milions d’euros

Ajuntament de Castellvell. Foto: Cedida.

L’actual govern de Castellvell ha aconseguit reduir el deute que arrossegava el municipi des del 2012. Una reducció de 2,13 milions d’euros que ha estat possible “gràcies a la confiança de la ciutadania”, esmenten des del consistori.

Aquesta acció s’ha assolit reduint el tipus impositiu de l’impost de béns immobles. Tal com explica l’alcalde “com a conseqüència de la revisió dels valors cadastrals imposats pel Ministeri d’Economia i Hisenda, la majoria de propietaris van veure pujar considerablement la quota de l’IBI. Per aquest motiu, l’equip de govern vam decidir reduir el tipus impositiu municipal, per tal que el veí no percebés un augment excessiu en l’impost”. La resta d’impostos i taxes fa uns anys que es troben congelats.

D’altra banda, la ràtio d’endeutament es troba per sota dels màxims permesos. Això ha estat possible per la reducció del deute municipal amb amortitzacions anticipades. Des del 2012 l’Ajuntament va haver d’acollir-se al pla d’ajuts per a pagament a proveïdors, atès el gran nombre de factures pendents de pagament i sense consignació pressupostària, per aquest motiu es va redactar i aprovar un pla d’ajust que fins a la data s’ha anat complint. Qualsevol veí pot consultar aquestes dades al Portal de Transparència.