Pròximes obres als jardins educatius de les EBM Marfull i Margalló de Reus

Incloses en el projecte de reconversió dels patis en jardins educatius

Aquesta setmana s’ha publicat l’adjudicació de les obres per als jardins educatius de les Escoles Bressol Municipals Marfull i Margalló, incloses en el projecte de reconversió dels patis en jardins educatius. En concret, s’ha publicat el projecte per a la remodelació del pati de joc de l’EBM Marfull i la memòria valorada de les actuacions al pati de l’EBM Margalló.

El pressupost de licitació és de 97.566,77 més IVA i la durada del contracte és de 3 mesos.

Els darrers mesos s’han executat ja les obres dels jardins educatius de les escoles bressol municipals l’Olivera, la Ginesta i Montsant.

Segons Daniel Recasens, regidor d’Educació, “l’objectiu és la reconversió del pati de l’escola en un jardí educatiu. És a dir, dotar el pati d’elements didàctics que permetin afavorir el creixement integral dels infants i crear nous espais on puguin experimentar i fer descobertes per si mateixos”.

Les actuacions als patis de les Escoles Bressol Municipals formen part del compromís de l’Ajuntament de Reus amb la voluntat d’oferir a la ciutadania uns serveis innovadors i de qualitat, també en l’àmbit de l’educació de 0 a 3 anys.

El projecte enllaça amb el canvi de model pedagògic que des de fa uns anys s’implanta a la xarxa municipal d’escoles bressol dins les aules i “que promou la lliure circulació dels infants pels diferents espais de l’equipament per fomentar la seva autonomia i llibertat d’actuació, i per tal d’afavorir el seu desenvolupament evolutiu”,  explica Recasens.

En definitiva, el projecte Jardins Educatius reinventa la idea tradicional de pati d’escola per posar-ne en valor el seu potencial com a recurs educatiu.