L’Ajuntament de Reus revalida un any més el Segell Infoparticipa, amb una nota del 98%

L’Ajuntament han validat 51 dels 52 indicadors avaluats i ha obtingut una puntuació del 98,08%

L’Ajuntament de Reus ha revalidat el Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, que atorga pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. El consistori ha igualat la puntuació obtinguda en la darrera edició, en una tendència de major exigència per part de l’avaluador en cada edició. Així, l’Ajuntament han validat 51 dels 52 indicadors avaluats i ha obtingut una puntuació del 98,08%.

La UAB agrupa el nivell d’exigència per assolir el segell en funció del número d’habitants. Els municipis de més de 50.000 habitants han de complir com a mínim amb el 95% dels indicadors per a obtenir el segell Infoparticipa. En aquest tram de població, Reus és l’únic municipi de la demarcació de Tarragona que revalida segell i es troba entre els més ben puntuats de Catalunya. Des de 2015, l’Ajuntament de Reus supera el 96%; i durant els dos darrers anys ha obtingut un 98,08%.

L’avaluació que s’ha dut a terme en aquesta edició manté els mateixos 52 indicadors de les darreres edicions, però cada cop el compliment dels indicadors és més exigent pel que fa a la qualitat de la informació publicada. Segons l’organització, les lleis que regulen la transparència a Catalunya són dels anys 2013 i 2014 i, per tant, es considera que ha transcorregut temps suficient per implementar accions de transparència. En aquest sentit, el laboratori és més rigorós a l’hora d’avaluar, i només es validen els indicadors si la informació està totalment actualitzada, és vigent i té un fàcil accés.

La regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores reconeix que “l’obtenció d’aquest se gell és un mèrit dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que han incorporat el principi de transparència en la seva activitat, el qual ha permès posicionar l’Ajuntament de Reus entre les primeres ciutats de Catalunya”.

Al mateix temps, afirma que “les polítiques de govern obert, ja siguin en l’àmbit de la transparència, com en el de la participació ciutadana, afavoreixen un model de relació amb la ciutadania que busca millorar el govern de la ciutat implicant als ciutadans i ciutadanes en la presa de decisions, o bé, oferint un retiment de comptes de fàcil accés, que mostra informació clara i entenedora per a tothom”.

El 25 d’abril, tindrà lloc l’acte d’entrega del segell infoparticipa Catalunya 2017 al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Segell de qualitat a la informació pública
Aquest segell de qualitat es basa en els resultats de l’avaluació de la informació que es publica als webs de les administracions públiques per promoure que millori la seva transparència i qualitat. Avaluen les pàgines dels ajuntaments a partir de preguntes bàsiques en dos grans blocs: la transparència en la corporació i la informació per a la participació. En concret, s’analitza si la informació publicada facilita que qualsevol ciutadà o ciutadana tingui coneixement sobre qui són els representats polítics del municipi, com es gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast, i més enllà d’això, es valora que la informació sigui fàcilment localitzable.