L’Ajuntament de Mont-roig del Camp convoca la ciutadania a planificar el futur del municipi

Les sessions de debat del Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030 tindran lloc el proper dissabte 5 de maig

En el marc del Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030, l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp fa una crida als veïns i veïnes a participar en un procés de reflexió estratègica
que permeti decidir de forma conjunta quin tipus de municipi volem arribar a ser el
2030.

Amb aquest objectiu s’han organitzat dues sessions de debat que tindran lloc el
proper dissabte 5 de maig, de 10 a 14 h a la Casa de Cultura de Mont-roig i de 16 a
20 h al Centre Polivalent de Miami Platja. Aquestes trobades participatives
comptaran amb una primera part d’anàlisi DAFO, per tal de determinar les debilitats,
amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi i una segona part on es realitzaran
tallers sectorials per proposar accions en diversos àmbits com serveis públics,
educació, comerç, indústria, competitivitat, transparència, eficiència, urbanisme,
mobilitat o infraestructures, entre d’altres.

És important inscriure’s prèviament a través de la pàgina www.montroig.cat/plaestrategic o mitjançant el telèfon de l’Ajuntament 977 83 70 05.

La participació pública és essencial per afrontar les decisions que marcaran el futur

L’abast i complexitat d’un pla estratègic requereix un debat ampli i plural on
intervinguin els principals col·lectius socials del municipi i totes aquelles persones
que hi tinguin interès. Per aquest motiu, la participació pública en aquestes sessions
és essencial.
La convocatòria del proper 5 de maig s’emmarca en la fase de formulació estratègica
en què, a més, s’han previst activitats específiques amb joves, infants i gent gran,
aconseguint així una visió integral del territori. Aquestes accions es desenvolupen
després d’una primera part de diagnosi municipal.

La tercera fase és la formulació del Pla d’Acció. Aquest inclourà els diferents
projectes ja definits i assolirà concretar-los a través d’uns objectius específics,
activitats, resultats, identificació d’actors, estimació del cost d’execució del projecte,
fonts de finançament, inventari de recursos per dur a terme el projecte, indicadors
de seguiment d’execució, cronograma d’execució i període previst d’execució.
Finalment, la quarta part es reserva per al seguiment i l’avaluació de tots els
processos.

Pla Estratègic previst dins el PAM
El Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030, és una de les actuacions previstes dins el
PAM 2016-2019 que servirà per definir les principals línies de desenvolupament
territorial per als propers anys i millorar la qualitat de vida i les condicions
econòmiques de la població.

El document final, que haurà recollit l’opinió de tots els agents del territori, contindrà
les dimensions de gestió pública municipal per als següents 12 anys i marcarà el camí
a seguir per transformar el municipi i convertir-lo en allò que la ciutadania vol.