Castellvell del Camp presenta les actuacions realitzades més importants dels últims anys

L’Ajuntament de Castellvell del Camp ha dut a terme una valoració dels últims cinc anys i ha presentat i destacat les actuacions realitzades més importants.

Obres de renovació de serveis i pavimentació al Nucli Antic.

A finals d’any 2018 es van poder iniciar les obres de renovació de serveis al Nucli Antic, molt necessàries i urgents degut al deteriorament dels servei d’aigua i clavegueram actuals, que es van construir ara fa més de cinquanta anys, i que actualment comporten unes despeses de manteniment molt elevades, que s’han d’assumir entre tots (veïns i ajuntament).

Les obres tenen un import total d’adjudicació de 842.977,60 € (IVA no inclòs). El seu cost serà finançat per l’ajuntament, els veïns i una part important per dues subvencions .

Construcció xarxa clavegueram en zones poblades sense el servei municipal.

Al nostre municipi encara existeixen zones poblades sense el servei municipal de clavegueram, durant els últims mesos s’ha construït la nova xarxa clavegueram en zones com el Camí de l’Aleixar i Camí Ample.
Beneficiant-se un total d’uns 15 veïns, la majoria d’ells tenen la seva primera residencia a Castellvell del Camp.

Sistema d’avisos i comunicació amb els veïns “ La Línia Verda”.

S’ha creat un sistema de comunicació entre els veïns i l’ajuntament “La Linea Verda”.
L’objectiu és fer arribar la informació municipal de manera instantània a la població, i alhora, que tothom pugui notificar a l’Ajuntament qualsevol incidència o problema que detecti al poble per resoldre’l el més aviat possible, amb una participació elevada.

Instal•lació de LED’s a les lluminàries municipals de diferents zones del municipi.

Durant l’any 2018 es va dur a terme la substitució de les lluminàries de les bombetes de vapor de sodi i/o mercuri existents dins de sòl urbà del municipi, per lluminàries més eficients i equips compactes amb tecnologia LED, amb l’objectiu de la millora i estalvi energètic.
La facturació de la llum s’ha reduït en un 35 %.

Altres actuacions realitzades han estat:

Les obres de pavimentació dels carrers de la urbanització Castellmoster, amb un cost total de 244.574,04 €, amb una aportació dels veïns d’un 62 % del cost total.
Construcció d’una zona d’esbarjo per a gossos a l’Av. President Companys.
Instal•lació d’una barana al camí d’accés a l’ermita de Santa Anna.

Posada en marxa de l’edifici de l’Ateneu amb la instal•lació de la xarxa elèctrica, aire a condicionat i xarxa interna d’aigua que no es trobaven en funcionament, per tal de poder obrir l’equipament al públic.
A l’edifici s’hi ha ubicat la biblioteca municipal i al grup de joves Trencalòs.

Celebració de l’acte anual de benvinguda als nou nats, organitzat pel Jutjat de Pau de Castellvell del Camp, i amb la col•laboració d’aquest ajuntament.

Celebració del V Concurs literari “El Portal”, organitzat conjuntament amb el Club del Lector.

Signatura del conveni de col•laboració “La brossa amiga” amb el Consell Comarcal del Baix Camp, per tal de portar a terme diferents campanyes per millorar la recollida selectiva de les escombraries al nostre municipi.

Obres de millora de l’acústica al poliesportiu municipal.

Col•laboració amb l’AMPA de l’Escola Santa Anna per tal de tirar endavant diferents projectes educatius a l’escola, així com amb l’equip directiu de la Llar d’Infants “Els Eixerits”.

S’ha creat la Comissió de Reis i s’han millorat les diferents festes populars del nostre municipi, festa de Reis, Carnaval i festes majors.

Pel que fa al tema econòmic durant aquest últim període s’ha reduït, i molt, l’endeutament municipal, s’ha prioritzat aquest tema per damunt dels altres, perquè si l’economia municipal no està sanejada no es poden executar obres ni desenvolupar projectes culturals, educatius o festius.

Properament s’iniciaran dues obres importants com són:
-Donar continuïtat al camí de vianants, que actualment ja connecta el Nucli Antic amb el Pugets, per tal que arribi fins la urbanització Arboceres, Flor del Camp i Castellmoster.
-Arranjament de la rotonda de l’entrada al poble.
-Igualment per part de Telefónica s’implantarà la fibra òptica a les urbanitzacions i partides municipals