Cambrils destina més del 50% del pressupost a la millora dels serveis

L’equip de govern municipal portarà al Ple un pressupost de prop de 44milions d’euros pel 2018

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils va presentar ahir al matí en roda de premsa el pressupost municipal per al 2018 que passa avui al Plenari. La presentació va comptar amb la intervenció de l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, el regidor d’Hisenda i Personal, Jaume Gila i les Tinents d’Alcalde Mercè Dalmau i Ana López.

El consistori destinarà 6.266.257 euros a l’Àrea de la Persona amb una diferència de 503.548 euros respecte al pressupost del 2017; per l’Àrea Econòmica s’ha designat 1.947.382 euros amb un increment de 252.318 euros respecte enguany; en el cas de l’Àrea de Recursos Interns el pressupost de 2018 fixa 22.740.208 euros, amb 333.367 euros més; en Seguretat i Mobilitat es destinaran 1.597.610 euros, 6.708 euros més que el 2017; i finalment, en Territori s’han designat 11.395.252 d’euros, amb un increment de 257.039 euros respcte aquest any.

El pressupost de l’Ajuntament és de43.946.710 euros, que suposa un augment de 1.352.979 euros respecte l’any 2017, i segueix prioritzant l’àrea de serveis a la persona, que augmenta en més de mig milió d’euros.

En números absoluts, el pressupost augmenta un 3,18% respecte a l’exercici anterior. La despesa corrent s’ha pogut augmentar en 2.448.532,48 euros, un 6,63%, gràcies a l’alliberament de càrregues financeres, l’estalvi energètic i altres mesures per gestionar els recursos públics amb la màxima eficàcia. Tot això revertirà en la millora dels serveis públics i de la qualitat de vida de les persones.

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha afirmat que es tracta d’un pressupost realista i equilibrat confeccionat tenint en compte criteris de prudència i complint amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. Ha destacat que es continua treballant amb la dinàmica de sanejar l’economia municipal.

En aquest sentit, l’alcaldessa ha explicat que els principals eixos sobre els quals s’ha centrat el pressupost, tenint en compte el context econòmic i social que actualment viu la ciutat, són l’àrea de la persona, la reactivació econòmica, la millora dels serveis i la qualitat de l’espai públic.

Per ala seva banda, la primera tinent d’alcalde, Mercè Dalmau, ha posat de manifest que el pressupost del Patronat de Turisme s’ha vist incrementat gràcies al canvi en el percentatge de retorn de la taxa turística cosa que permetrà dur a terme importants accions promocionals.

Finalment, la segona tinent d’alcalde, Ana López, ha detallat algunes de les accions que es duran a terme amb el nou pressupost com, per exemple, l’estudi i posterior execució de pressupostos participatius i l’augment de les partides d’ajuts socials.

Prioritats

Les prioritats de l’equip de govern se centren en les àrees importants com són la persona, els serveis generals i l’econòmica: els serveis als ciutadans, la seva millora i consolidació, la continuació de la recuperació econòmica i els sectors econòmics de Cambrils.

En la línia dels pressupostos anteriors, aquest 2018 creixen de forma destacable les partides de l’àrea de la persona, en especial, les de Benestar Social. En aquest cas, les partides augmenten en 342.500 euros respecte l’exercici anterior. El Departament aposta per incrementar la dotació de recursos en serveis socials i promoció social (ampliació de la plantilla de serveis socials, ampliació de la cobertura del servei d’atenció social, augment dels ajuts d’urgència social i els vinculats a la pobresa energètica). En l’àrea de la persona, cal destacar també el desenvolupament de plans d’ocupació municipals, l’increment de les dotacions de recursos en educació o la realització de pressupostos participatius.

D’altra banda, el govern també aposta per potenciar l’àrea econòmica, que veurà incrementat el seu pressupost en més de 250.000 euros per ampliar els serveis dirigits a la mateixa població i per reforçar la imatge de Cambrils com a municipi turístic. Des de Promoció Econòmica, n’és destacable l’execució de les línies de treball recollides en el pla de millora de la competitivitat del comerç de Cambrils o els nous serveis oferts des de Cambrils Emprèn. Des de Turisme, l’augment de la partida servirà per millorar el servei de socorrisme i la instal·lació de serveis a les platges.

Reducció de l’endeutament fins al 58%

L’Ajuntament de Cambrils preveu acabar el 2018 amb una ràtio d’endeutament del 58,27%, sent la ràtio més baixa des del 2001 que se situava al 92%. El deute de l’Ajuntament a juliol de 2015 se situava en 44.900.000 euros, s’estima que a 31 de desembre del 2018, l’endeutament serà de 23.909.000 euros, un 46,75 % menys que a l’inici de la legislatura.

En la línia iniciada de millora de les finances municipals, s’han fet una amortització extraordinària de préstecs que ha permès reduir la càrrega financera, produint-se una davallada en despeses financeres respecte a l’exercici anterior. Aquest esforç permet alliberar recursos que es destinaran a programes pressupostaris amb un clar component social.

Organismes Autònoms i empreses municipals

L’Ajuntament també destina una part del pressupost a Organismes Autònoms i les empreses municipals. La partida pel Patronat de Música és de 558.195,02 euros; pel Patronat Museu d’Història es destinaran 174.350,41 euros; i per al Patronat de Turisme, 1.065.158,31 euros. En total, són 1.797.703,74 euros per als organismes autònoms.

Respecte a les empreses públiques es destinaran 960.350,00 euros per una banda, i 1.056.329,41 d’euros per una altra per a EPEL Ingesol i Aparcam SLM, respectivament.