50 ingressos en sis mesos a la unitat de psiquiatria infantil de Salt

Les noves instal·lacions han permès doblar el nombre de llits i reduir la llista d'espera a zero

La Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantojuvenil (URPI), dirigida a menors amb inicis de patologia mental greu, ha doblat l’activitat des que va estrenar els nous equipaments al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Gironès) el passat mes de desembre. Des del gener d’aquest any, la unitat ha tingut 50 ingressos amb una ocupació per sobre del 90%. Són el mateix nombre d’ingressos que hi va haver en tot el 2016. Les noves instal·lacions han servit per doblar el nombre de llits que tenia la unitat en l’anterior ubicació a l’hospital Santa Caterina, passant de cinc a deu.

Així, han pogut ingressar les urgències que abans s’havien de derivar a altres centres i reduir la llista d’espera a zero. De total d’ingressos, 31 han estat programats des dels centres de salut infantojuvenil de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i l’Hospital de Dia d’Adolescents, i 19 han estat derivats des d’urgències del Santa Caterina. Només sis casos no han tingut cap contacte previ amb cap servei de salut mental del territori.

Dels 50 ingressos, 28 han estat noies (56%) i 22 nois (44%). La franja d’edat se situa entre els 9 i els 17 anys, amb una mitjana de 15 anys en les noies i de 14,4 en els nois.

En relació amb el diagnòstic motiu de l’ingrés, un 28% ha estat per risc de suïcidi (gest auto lesiu i/o temptativa), un 22% són trastorns de conducta, un 20% trastorns de conducta alimentària, un 16% trastorns psicòtics, un 8% responen a un trastorn per abús de substàncies i un 6% a un trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat. L’estada mitjana durant aquest semestre ha estat de 23 dies.

L’URPI, ubicada des de l’any 2004 a una de les plantes d’hospitalització de l’hospital Santa Caterina, es va traslladar a finals del 2016 a una antiga unitat de llarga estada de psiquiatria (SALT3), que havia quedat en desús en tancar-se la llarga estada de psiquiatria.

Després de la reforma, les noves instal·lacions han permès doblar la capacitat de la unitat d’acord amb la població de referència i guanyar espai destinat a les activitats que es fan amb els pacients i d’ús dels professionals. Segons informa la doctora Sacra Mayoral, cap de la unitat, el nou espai ha afavorit la relació amb els pacients i en aquest sentit han detectat que s’han reduït les contencions físiques. “L’espai actual és molt més terapèutic i ens permet atendre tant els pacients com les seves famílies en grup i individualment alhora, de manera que es facilita molt el diàleg i la relació, fets que ajuden a potenciar el procés de recuperació”, assegura la psiquiatra.

La unitat d’hospitalització disposa actualment d’uns 1.000 metres quadrats. Està equipada amb quatre habitacions dobles, quatre habitacions individuals (dues destinades als pacients amb trastorn de conducta alimentària i dues per a usuaris que requereixin un aïllament puntual) i una habitació de contenció. Les habitacions estan distribuïdes en funció dels diferents perfils d’usuaris, necessitats i vulnerabilitats, amb l’objectiu de garantir la millor atenció personal integral possible i els espais de dia i nit queden clarament diferenciats.

L’espai diürn disposa d’una sala d’espera per a familiars, un ampli menjador, sala d’estar i sala d’activitats (tallers de diferents tipus i sessions d’estudi), i d’un pati exterior de 130 metres quadrats, on es poden dur a terme les activitats de lleure. Pel que fa a l’àrea assistencial, la unitat disposa de controls específics de nit i de dia, sala de cures, consultes de psiquiatria i de psicologia i despatx polivalent; a més de les àrees específiques per a ús privat del personal sanitari, neteja i emmagatzematge.

La unitat és atesa per un equip multidisciplinari de psiquiatres, psicòlegs, diplomats i auxiliars en infermeria especialitzats en l’atenció de la salut mental infantojuvenil i treballadors socials, que es coordinen amb la resta de recursos comunitaris de la Xarxa de Salut Mental.