Vila-seca en Comú proposa ajustar les ordenances fiscals

Asseguren que els impostos, taxes i preus públics vigents no combaten la desigualtat social i ofeguen l'activitat econòmica local. De fet, indiquen que l’IBI o taxes com la d’escombraries o la d’aprofitament del domini públic són més elevades que la mitjana nacional i provincial.

0
350
Imatge de recurs
DiverNadal Cunit 2018 728×90

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha presentat als diferents grups del consistori una proposta per modificar les ordenances fiscals vigents per tal de fer-les més justes i adequar-les a la situació social i econòmica de cada veí o veïna del municipi. L’agrupació manifesta que “la major part dels impostos, taxes i preus públics vigents són  desproporcionats”. Així mateix, consideren que, “tal i com estan plantejats, no fonamenten la redistribució i, per tant, no contribueixen a eradicar la desigualtat social”.

De fet, segons el Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, impostos com l’IBI i taxes com la d’escombraries o la d’aprofitament del domini públic, són una tercera part més elevats que la mitjana provincial i nacional. Aquesta situació, segons destaca la formació, “ofega el creixement de l’ economia local del municipi i dificulta la creació i consolidació d’autònoms, petita i mitjana empresa”.

Entre les propostes que plantegen destaquen un recàrrec del 50% de la quota de l’IBI pels immobles d’ús residencial desocupats de manera permanent així com la bonificació del 50% pels habitatges de protecció social i als immobles que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. També volen que es bonifiqui en un 50%, sobre l’impost d’activitats econòmiques, a aquelles empreses que creïn nous llocs de treball o a aquelles que ajustin la seva actuació a conductes de preservació del medi ambient i d’estalvi energètic.

Pel que fa a la taxa d’ocupació de l’espai públic, proposen una reducció del 25% de la tarifa als bars i restaurants per col·locar taules i cadires a les zones de primera i segona categoria. En quant a la taxa d’escombraries, proposen reduir un 25% de la tarifa a bars i restaurants així com aplicar la tarifació social a les llars per a que paguin en funció de les capacitats econòmiques de cada família, cosa que també volen aplicar pel que fa a la taxa de clavegueram.

En relació a serveis públics municipals com el conservatori, les llars d’infants o la residència, la formació també planteja establir barems en funció de la situació econòmica de cada unitat familiar.   Per últim, també proposen bonificacions pel servei de piscines municipals en funció de la situació laboral i familiar així com l’exempció del pagament per aquelles persones amb informe mèdic que necessitin sessions aquàtiques i esportives mentre duri la rehabilitació.

Des de la formació municipalista asseguren la viabilitat econòmica de l’aplicació de totes les propostes atès que, per una banda, es plantegen increments i reduccions i, per l’altra, degut al superàvit de 5’7 milions d’euros de l’exercici 2016. Davant d’aquesta realitat considerem que “les modificacions contribuirien a reduir la desviació però en cap cas posarien en risc l’equilibri presupostari”.

FER UN COMENTARI