Tecnoredessa ofereix un espai de coworking

Té 4 places disponibles, de les quals ja n'hi ha 2 d'ocupades

0
287
FarmaciaBanyeres_728x90

El centre d’empreses de Tecnoredessa disposa d’un nou espai de coworking,
que ofereix 4 places en un espai de treball comú per a professionals autònoms i
independents.
Els serveis que s’ofereixen en aquest espai són els mateixos que els adreçats a
les empreses instal·lades als diferents centres d’empreses de REDESSA: control
d’accés, manteniment i neteja, connexió a Internet, aire condicionat/calefacció,
impressions, autoservei de fotocopiadora, autoservei d’enquadernacions i sales de
reunions, entre d’altres.
Els usuaris als qui va adreçat són professionals que treballen des de casa i
necessiten poca infraestructura, busquen treballar en un àmbit empresarial amb accés
a tots els serveis, treballen amb independència però amb la possibilitat de cooperar
amb altres empreses, potencials usuaris dels centres d’empreses de REDESSA,
empreses en fase inicial d’activitat o que volen realitzar un estudi d’implantació al
territori, entre d’altres.
Un dels avantatges que més destaquen els usuaris de les instal·lacions de
REDESSA és l’oportunitat d’establir relacions comercials amb altres empresaris i
professionals, compartir experiències i coneixements, i cooperar amb altres persones
que es trobin en una situació similar. En tractar-se d’un espai de treball comú, les
despeses pròpies es veuen reduïdes considerablement. La tarifa que s’aplica a aquest
espai és de 150 € + IVA.
La ubicació al centre d’empreses de Tecnoredessa permet als usuaris no
només beneficiar-se d’un entorn idoni per a la pràctica empresarial, sinó també de
gaudir de les diferents activitats que es duen a terme destinades a afavorir la
interrelació i la formació en gestió empresarial.

FER UN COMENTARI