El Ple d’Olivella aprova la creació del Consell de la Gent Gran d’Olivella “Senat Sènior”

Aquest Consell de la Gent Gran, seràr un òrgan consultiu, de participació i de coordinació

0
251

El Ple de l’Ajuntament d’Olivella va aprovar la creació del Consell de la Gent Gran d’Olivella “Senat Sènior” i el seu reglament amb la finalitat de tenir un òrgan consultiu, de participació i de coordinació que tingui per objecte la consulta, informació, col·laboració, assessorament, debat i elaboració de propostes sobre qüestions i iniciatives locals que afectin la gent gran i en general a l’activitat del municipi.

Aquest consell consultiu va ser una petició que va fer el propi col·lectiu de la gent gran d’Olivella a través del procés participatiu que es va realitzar per a l’elaboració del Pla d’Acció de la Gent Gran, per tant, tal i com afirma l’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo “complim un objectiu definit en el procés de participació ciutadana amb les persones grans d’Olivella”.

Així doncs, tal i com ha explicat Marta Verdejo, “amb la creació del Consell de la Gent Gran volem promoure la participació i la implicació de la gent gran d’Olivella  com a actores principals a l’hora de promoure i proposar polítiques per a l’envelliment actiu i saludable i tenir en compte la seva veu a l’hora de orientar accions i projectes municipals.

En aquest sentit, l’objectiu d’aquest consell és que esdevingui un òrgan plural i de col·laboració per tractar assumptes relacionats amb la gent gran del municipi, de suport i promoció del benestar de la gent gran, per promoure i fer efectiva la participació d’aquest col·lectiu en la vida política, econòmica, cultural i social del municipi i per fomentar la interrelació i col·laboració amb la gent gran de la comarca i amb el Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf.

Entre les funcions del “Senat Sènior” estan la de debatre la situació i les necessitats de la gent gran d’Olivella, col·laborar entre les entitats representades en el consell, fer propostes sobre temes d’interès per al col·lectiu de la gent gran, promoure i organitzar activitats d’interès per a la gent gran, participar en la programació de les activitats adreçades a la gent gran que es fan durant l’any i, si s’escau, de la Setmana de la Gent Gran, entre d’altres.

El Plenari del Consell de la Gent Gran es reunirà ordinàriament com a mínim una vegada l’any i estarà format per l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament  d’Olivella, el Regidor/a de Gent Gran, un portaveu o representant de cada partit polític que tingui representació municipal, un representant de l’Associació de Gent Gran d’Olivella, un representant per cada una de les Associacions de Veïns d’Olivella i fins a 3 persones que sense estar vinculades a cap entitat estiguin interessades a participar en el Consell.

Per a ser membre del Consell, els representants de les associacions i les persones a títol individual hauran d’estar empadronades a Olivella, tenir una edat mínima de 60 anys. En el cas de pensionistes d’invalidesa hi poden participar a partir dels 55 anys.

Un cop aprovat inicialment pel ple el Reglament del Consell de la Gent Gran “Senat Sènior” s’obrirà un període d’informació pública per un termini de trenta dies  a efectes de presentar al·legacions i suggeriments. En cas que no es presenti cap al·legació, el reglament quedarà aprovat automàticament.

FER UN COMENTARI