Olivella ja disposa del Mapa de Patrimoni Cultural amb més de 300 elements inventariats

Amb aquest treball s’han inventariat 320 elements del patrimoni cultural i natural del terme municipal

0
496

El passat 17 de novembre, la Diputació de Barcelona va lliurat a l’Ajuntament d’Olivella el Mapa de Patrimoni Cultural d’Olivella, una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’aquells municipis que en sol·liciten la realització, per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social.

Amb aquest treball s’han inventariat 320 elements del patrimoni cultural i natural del terme municipal, dels quals el 76% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 3% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 2,5% documental (fons documentals i d’imatges), un 3% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 15% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

Amb el Mapa de Patrimoni Cultural l’Ajuntament disposarà a partir d’ara d’una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba al municipi, per tal d’ unificar la informació i garantir el seu accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la seva difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la senyalització; etc…

Així mateix, la informació també està disponible per a la ciutadania mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, pel qual s’accedeix des de  http://patrimonicultural.diba.cat/ i amb el que es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt patrimoni, una introducció històrica al terme, així com a d’altra informació d’interès en la gestió com són els índexs que condueixen a la legislació corresponent per a la gestió del patrimoni cultural i natural.

FER UN COMENTARI