Lidia Rodríguez: “Ja no és 8 de març ni 25 de novembre……I ara què?”

0
713

M’agradaria recordar que cada dia hi ha dones al món, que cada dia es maltracta, es viola, es vexa a moltes dones que són utilitzades com a simple mercaderia. Dedicada al món de la dona. Estar al costat de dones vulnerables i víctimes de violència masclista. Pertanyent a associacions femenines, socials, empresarials, amb fèmines de diferents edats, ideologies, economia, cultures, religions i de diferents països. “Què diferents i què iguals” La víctima de maltractaments, va patint un procés de disminució progressiva de la seva autoestima. Aquesta disminució s’atribueix als missatges negatius enviats pel maltractador, tant verbals, per exemple: “no vals gens, tu no podràs, estàs grossa…” com no verbals: gestos, conductes i agressions físiques. Però també perquè la víctima necessita fer ajustos (distorsions) i no creure’s el que li diuen, per justificar la violència i menyspreu del seu agressor. Altres variables que afecten l’autoestima de la víctima són, la falta d’expectatives de futur personal i familiar, la sensació de fracàs en el seu pla de vida i la dependència que genera el maltractament fa que l’autoestima, els sentiments, la vàlua personal i l’autoconcepte es vegi afectat negativament. D’aquí la necessitat d’augmentar l’autoestima, ja que a causa de la situació de maltractament soferta, presenten inseguretat, sensació d’inferioritat enfront de la figura masculina, disminució en el maneig de les seves habilitats socials, tant en comunicació com en relacions personals, també mostren falta d’assertivitat, el que dificulta la resolució de problemes quotidians. Per a la rehabilitació d’aquestes dones, ens trobem amb certs factors en contra; el temps que han passat amb el maltractador i que aquesta persona és a qui elles volien i respectaven, amb la qual havien fet el seu pla de vida. Això desencadena una forta sensació de fracàs en el seu pla de vida, sentiment d’inseguretat i por, sensació d’inferioritat i una molt baixa autoestima. L’adoctrinament en igualtat a les escoles a nens i nenes, seria un dels primers passos per fer desaparèixer la violència masclista. I recuperar el control de vida i de ser feliços. Hi ha una gran necessitat de reconèixer qui és víctima i l’obligació d’educar a la dona en Igualtat i Llibertat.

Lidia Rodríguez de Diego

Presidenta de ARA El Vendrell

FER UN COMENTARI