Les pimes lleidatanes segueixen una tendència positiva des del 2013

El sector primari i la industria alimentària i els serveis tenen un pes molt més gran entre les empreses que no pas en el conjunt de Catalunya

0
381

Les petites i mitjanes empreses de la demarcació de Lleida presenten globalment registres inferiors si es comparen amb el conjunt de les pimes catalanes, tant pel que fa a productivitat i facturació, mentre la rendibilitat és bastant similar a la mitjana. Així ho conclou un informe de Pimec, que analitza l’evolució de 5.552 pimes de les comarques lleidatanes entre els anys 2013 i 2016. Tot i això, des de la patronal destaquen que el nivell i la dinàmica positiva dels diferents indicadors de les firmes del territori en aquests quatre anys “són clarament positius” i “conviden a l’optimisme”. El sector primari i la industria alimentària i els serveis tenen un pes molt més gran entre les empreses lleidatanes que no pas en el conjunt del país. Des de Pimec consideren que els principals reptes de les empreses lleidatanes passen per seguir potenciant l’exportació, apostar per la innovació, créixer en el sector industrial i definir nous productes i serveis.

Pimec ha elaborat l’informe sobre els estats comptables de les pimes a la demarcació de Lleida en el període comprès entre 2013 i 2016 (l’últim en què hi ha registre) a partir de les dades de 5.552 petites i mitjanes empreses lleidatanes que van presentar el seu balanç comptable al registre mercantil, al menys, dos anys seguits durant aquests període de quatre anys. L’estudi analitza el dinamisme empresarial de la indústria lleidatana després de la crisi, a partir de diferents variables com ara els ingressos, la productivitat i les despeses de personal, la rendibilitat financera i econòmica així com el patrimoni i endeutament de les pimes de la demarcació.

Des l’estudi es desprèn que d’entre les pimes lleidatanes analitzades, un 62,3% pertanyen al sector serveis, un 14,7% a la construcció, un 13,2% a la indústria i un 9,9% al sector primari. Pel que fa a l’estructura empresarial, destaca que a Lleida el sector primari té un pes relatiu molt major que si es compara amb la mitjana catalana, i també destaca un pes important de l’alimentari i del comerç, segons ha assenyalat Modest Guinjoan, director de l’Observatori de Pimec. La dimensió mitjana de la pime a Lleida al 2016 era de 7,9 empleats per empresa, per sota dels 10 treballadors del conjunt de Catalunya.

La xifra de vendes mitjana per empresa a Lleida va registrar un lleuger creixement entre 2014 i 2016 per situar-se en valors d’1,3 milions d’euros, al voltant d’un 25% inferior al valor conjunt de les pimes catalanes. Així mateix, les empreses lleidatanes generen internament menys valor afegit que el conjunt català, segons l’estudi.

Per grans sectors, l’industrial és el que factura més per empresa a la demarcació (amb l’alimentari, el químic i el paper al capdavant), tot i que el de la construcció és el sector que genera un major valor afegit sobre vendes. Pel que fa a activitats, les que generen més valor afegit brut (VAB) són els serveis a les empreses a les persones.

A les comarques lleidatanes la productivitat per empleat es va situar el 2016 en 40.811 euros, amb una tendència creixent des del 2013. Tot i això se situa prop d’un 15% per sota de la productivitat global de les pimes del conjunt del país. Per la seva banda, les despeses de personal a Lleida van ser d’uns 28.000 euros el 2016, un 20% per sota del conjunt de Catalunya. Per sectors, la indústria és la que fa més despesa per treballador.

La rendibilitat tant econòmica com financera de la pime lleidatana és força similar a la del conjunt de Catalunya, amb una tendència a la recuperació des del 2013. La capitalització de les petites i mitjanes empreses de la demarcació es troba una mica per sota a la mitjana catalana, tot i que el 2016 va assolir un “destacable” 50%, segons ha ressaltat Guinjoan. Tant la ràtio de deute a llarg com a curt termini mostren una tendència a reduir-se durant aquesta quatre anys, segons Guinjoan.

El president de Pimec Lleida, Jaume Saltó, ha destacat la “tendència de creixement sostingut fins al 2016” de les pimes lleidatanes, que indiquen que “s’ha deixat enrere la crisi”. Per Salto, però, per guanyar pes en el conjunt del país les empreses lleidatanes han de posar el focus en continuar potenciant l’exportació, apostar per la innovació, créixer en el sector industrial i definir nous productes i serveis, tot i sense deixar de banda el sector agrari pel seu pes que té al territori.

Per la seva banda, Modest Guinjoan ha assenyalat que “totes les xifres conviden a l’optimisme” i ha ressaltat la necessitat que les pimes lleidatanes adoptin una major dimensió empresarial, especialment en els àmbits de l’ocupació i de la xifra de vendes. Tot i això, ha remarcat que no tot passa per “capitalitzar-se per créixer sinó per guanyar diners i obtenir resultats positius”.

Nova seu de Pimec a Lleida

La presentació de l’informe s’ha dut a terme a la nova seu de Pimec Lleida, ubicada al número 8 de rambla Ferran de la capital del Segrià. La inauguració oficial de les noves instal·lacions tindrà lloc divendres al migdia i comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que estarà acompanyat de la consellera Àngels Chacon, del president de Pimec, Josep González, i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, entre altres autoritats.

FER UN COMENTARI