L’Ajuntament d’Olivella inicia un pla de millora de l’eficiència de la xarxa de subministrament d’aigua

Les dues primeres actuacions que s’han dut a terme han estat la reparació del Dipòsit del Poble i actuacions a la Plana Novella

0
282
DiverNadal Cunit 2018 728×90

L’Ajuntament d’Olivella ha iniciat un pla de millora de l’eficiència de la xarxa de subministrament d’aigua al municipi amb el qual s’estan duent a terme adequacions i reparacions en diferents sectors del municipi. Les dues primeres actuacions que s’han dut a terme han estat la reparació del Dipòsit del Poble i actuacions a la Plana Novella.

Els treballs del Dipòsit del Poble de 150m3 que presentava fissures i pèrdues d’aigua han consistit en la reparació de les esquerdes detectades. Per a realitzar aquesta actuació ha calgut la instal·lació d’una cisterna provisional d’uns 3m3 de capacitat connectada a la canonada d’impulsió del Pou i amb la canonada de sortida a la xarxa de distribució. Un cop buidat el dipòsits els operaris han pogut accedir a l’interior per retirar el material malmès al voltant de les esquerdes i l’aplicació de material impermeabilitzant.

Aquesta reparació ha permès que la despesa d’aigua del casc antic d’Olivella, que abans de l’actuació era de 160m3, hagi passat a 34m3 un cop efectuada. A part de reduir el consum d’aigua potable aquesta millora també ha permès reduir el consum del pou de bombament i el consum dels materials de cloració.

Pel que fa a la Plana Novella l’actual situació d’abastament d’aigua potable ha fet necessària la realització d’actuacions amb l’objectiu de millorar el rendiment de la xarxa, la qualitat de l’aigua i la quantitat de l’aigua subministrada a la xarxa.

Amb aquest objectiu, ja s’estan realitzant treballs de detecció de fuites i revisió de la xarxa de distribució, amb un registre d’incidències i anàlisis de les mateixes, per detectar els punts amb majors incidències.

A més, per tal de millorar el rendiment tècnic de la xarxa de distribució d’aigua potable s’han previst actuacions a la xarxa general com la instal·lació de sistemes de telecontrol al pou de captació, i als dos dipòsits acumuladors amb l’objectiu que Sorea, empresa concessionària, pugui rebre la informació de forma telemàtica; la sectorialització de la xarxa amb la instal·lació d’un comptador a cada una de les sortides dels dipòsits per detectar pèrdues a la xarxa; la instal·lació d’un analitzador de clor en continu al dipòsit D-5 per assegurar la qualitat de l’aigua i la substitució gratuïta dels comptadors dels abonats.

FER UN COMENTARI