L’Ajuntament de Roda de Berà aprova el Reglament Orgànic Municipal

El document ha estat elaborat amb el consens de tots els grups polítics mitjançant una comissió especial, la qual es va reunir en diferents ocasions per a la seva redacció

0
292

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir al vespre per unanimitat, en la sessió ordinària del mes de juliol, el text del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), un document modern, adaptat a la nova legislació i a les noves tecnologies.

A l’octubre de 2016, durant la sessió ordinària d’aquell mes, el plenari va acordar la creació d’una comissió especial per a la redacció d’una proposta de ROM que donés resposta a les noves necessitats del municipi, i que incorporés els nous aspectes introduïts arran les modificacions legislatives sobre el Règim Local, de procediment administratiu del sector públic i, especialment, sobre la transparència i el bon govern.

Després de diverses reunions, durant les quals representants de tots els grups polítics van debatre i van treballar entorn a un esborrany per obtenir un text consensuat adaptat a les necessitats de Roda de Berà.

Tots els portaveus, durant les seves explicacions de vot, van coincidir en felicitar la tasca efectuada per la comissió i van agrair el treball dels tècnics municipals que han participat en la seva elaboració.

El ROM

En el document queda reflectida l’organització municipal i es detallen qüestions tan decisives com els principis inspiradors de l’activitat municipal; les normes sobre la constitució, la vigència i la finalització del mandat corporatiu; l’organització municipal de caràcter necessari i de caràcter complementari; l’estatut dels membres de la corporació, funcionament i règim jurídic; el control i la fiscalització del Ple; o respecte la informació i la participació ciutadana.

Inclou novetats importants respecte al document anterior, -derogat al 2012 perquè no comptava amb el consens de tot el plenari-, com una sessió sobre l’estat del municipi a l’equador de cada legislatura; la creació de la figura del “regidor de barri”; la regulació dels consells sectorials de participació, amb la voluntat de crear-ne el consell de comunicació local; o la figura del Síndic de Greuges, amb el qual l’Ajuntament aposta per crear nous canals de protecció dels veïns i veïnes.

Es facilitarà la feina dels grups de la corporació, en particular l’accés a la informació i la tasca de control i fiscalització de l’oposició al govern; i es regularan els torns i els temps d’intervencions de forma més eficaç, per tal que les sessions siguin més àgils, i més properes i accessibles a la ciutadania.

La tecnologia digital adopta un paper protagonista, continuant amb l’aposta que l’equip de Govern ha fet ja amb la implantació del programari Gestiona, mitjançant el qual s’efectuen totes les comunicacions i es gestionen tots els expedients; o de les videoactes dels plens, per complir amb les normatives amb més agilitat i rapidesa, però sobretot per facilitar l’accés a la ciutadania a aquests continguts.

Finalment, respecte a la participació ciutadana, el ROM estableix l’eix dels principis que han de regir la seva regulació, més específica i detallada amb els canals necessaris per facilitar la participació de tots els rodencs i rodenques en els assumptes públics municipals, i aconseguir una societat més participativa, conscient i responsable dels assumptes que els hi afecten.

FER UN COMENTARI