L’Ajuntament d’Almacelles endega una nova fase de millora de camins del terme

L’Ajuntament d’Almacelles ha apostat per la millora d’una part substancial dels seus camins, amb una inversió de 600.000 euros

0
409

En aquest aspecte, cal fer especial esment de la millora efectuada en un tram del camí de la Llengua Eixuta, que ha suposat la seva total renovació, amb la reposició integral del ferm, nous sistemes de drenatge, cunetes practicables i repintat de senyalització. A més d’aquest tram, cal incloure regs asfàltics en altres camins com el del Rull i el del Torricó; la reposició de sahorres, perfilat de vorals i esplanació en 15 km de camins secundaris de terra; o el soteig de més de 35 Km de camins molt perjudicats especialment aquest any a conseqüència de les intenses pluges registrades aquesta darrera primavera.

Ara mateix, s’acaba d’iniciar una nova fase de millora de més Km de camins del terme d’Almacelles. En aquest cas, es tracta de destinar 25.000 euros per al soteig dels camins més perjudicats per les darreres pluges, així com la restitució i millora integral d’un tram del camí de la Saira (la pujada del Cau de la Figuera) o un tram del Camí de les Covetes. Aquesta actuació és vital per a la bona connexió del complex agrícola de la cooperativa Agroserveis d’Almacelles, SCCL; amb un important nombre de trànsit pesant i agrícola que hi accedeix diàriament des de l’antiga Ctra. N-240 a fi de no entrar dins del centre urbà d’Almacelles.

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Almacelles, la Diputació de Lleida (que serà la que dirigirà l’obra) i els responsables de la cooperativa d’Agroserveis d’Almacelles SCCL, han mantingut una reunió tècnica, a fi de definir itineraris alternatius mentre durin les obres i mirar d’interferir el mínim possible els talls de trànsit que es puguin produir en aquest àmbit. Cal tenir en compte que el sistema d’asfaltament d’aquests camins és complex, ja que es tracta d’una barreja de tot-ú amb ciment que requereix una setmana d’assentament sense cap mena de moviment per sobre.

Tot i que les pluges d’aquests darrers dies han endarrerit notablement la finalització d’aquestes obres, s’espera que en aquests dies es reprenguin novament i s’executin en el termini més breu possible.

FER UN COMENTARI