La Paeria licita el projecte per la millora del Centre Històric i el Turó de la Seu Vella

El termini d’execució és de 4 mesos i compta amb un pressupost de més de 366.000€

0
934
Sant Silvestre Banyeres-Arboç 2018-728×90

L’Ajuntament de Lleida, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, ha tret a licitació el projecte d’execució de les obres d’arranjament i millora de l’accessibilitat del carrer Monterrey i la pujada a la porta del Lleó. Es tracta d’una actuació molt important  amb l’objectiu de millorar la connectivitat de la ciutat amb el Centre Històric i el Turó de la Seu Vella. El termini d’execució per realitzar aquesta obra és de 4 mesos i compta amb un pressupost de 366.253€.

En aquest sentit, es tracta d’una actuació bàsica per millorar l’accessibilitat per als vianants ja que s’actua en els recorreguts del carrer Monterrey i l’accés fins a la porta del Lleida, així com l’enllaç amb el carrer Sant Martí. Alhora, s’adequa l’entorn del carrer Orfeó i Monterrey en el seu tram final de connexió amb el parc de Santa Cecília així com la millora de les instal·lacions de drenatge, enllumenat i telecomunicacions d’aquests carrers. L’actuació inclou, a més, la millora global de tot l’entorn i la plantació de més de 1.300 unitats de planta arbustiva així com 160 unitats de flor de temporada. Dins del projecte també es preveu la neteja del monument d’Enric Granados  i es manté la zona d’estacionament en línia del carrer Monterrey.

El termini màxim de presentació d’ofertes finalitzarà el proper 27 d’abril.

El plantejament general del projecte és la millora de l’accessibilitat de tot l’espai descrit anteriorment, i conferir un espai més còmode en general pera  tots els usuaris, que resulti més present i serveixi de carta de presentació del Turó de la Seu Vella en el seu enllaç amb el Centre Històric i la ciutat.

Pel que fa a les actuacions més concretes del projecte, cal destacar que la vorera del costat de l’Orfeó es projecta amb una amplada d’1.70 mínim, limitada a la dreta per la calçada de 5.20 m (3.20 de carril de circulació + 2.0 d’estacionament), i es manté intacta la vorera del costat del mur del Turó. L’espai es complementa amb l’enderroc del muret de coronació que serveix de protecció, i s’instal·la un conjunt de barana i jardinera d’acer cor-ten que aportarà seguretat davant el desnivell sobre el carrer de l’Orfeó i permetrà la plantació de plantes arbustives que lliscaran sobre el mur i la barana creant un nou espai enjardinat destinat a millorar tant el carrer Monterrey com el carrer de l’Orfeó.

La cruïlla del carrer Monterrey amb el pas de vianants sobre les escales d’accés al Turó des de Sant Martí i l’entrada al carrer de l’Orfeó es projecta com un espai únic de plataforma a nivell calçada-vorera, la qual cosa permetrà una millor mobilitat global dels vianants i una continuïtat dels espais que aquesta àrea comunica, a la vegada que pacifica el trànsit de vehicles i millora l’accés al carrer de l’Orfeó. La pavimentació de la calçada com a plataforma única servirà, també, per a establir un ampli espai que dignifiqui els accessos al Turó i la seva connexió amb Sant Martí i la placeta de la font dels Tritons.

Per altra banda, el vial de connexió amb la porta del Lleó veurà suprimit l’espai d’estacionament actual per construir una vorera de 2.40 d’amplada que connecti la porta del Lleó amb el carrer Sant Martí i Monterrey de forma còmoda i accessible. Es manté una amplada de calçada de 5.60 per als dos sentits de circulació i la vorera del costat del costat dels jardins.

La cruïlla de Sant Martí amb Monterrey i la pujada a la porta del Lleó es veurà eixamplada per la part del jardí per a donar major amplada a la calçada de vehicles i facilitar la maniobra de gir dels autocars, tot mantenint l’espai de parada i desencotxament, i ampliant la vorera d’aquest espai fins les escales a 2.40m. Aquest eixamplament de la calçada a la cruïlla es completa amb la connexió dels passos de vianants en aquesta cruïlla que, ara per ara, no existeix.

Per la seva banda, el monument a Enric Granados es netejarà i restaurarà i es preveu la retirada del vas de la font que roman fora de servei i que, segons l’Àrea de Patrimoni, no té un valor històric ni tampoc escultòric. Aquest espai es completarà amb la incorporació d’un parterre arbustiu i floral al peu del monument d’Enric Granados.

Per altra banda, s’ha inclòs en aquest projecte la construcció d’un nou accés de vianants entre el carrer Sant Martí, de l’Orfeó i Monterrey fins a la ronda perimetral del Parc del Turó que envolta les muralles fins connectar amb el parc de Santa Cecília. Aquest camí comporta l’obertura d’un pas amb escales i murets sobre el revolt del carrer Monterrey amb la Ronda de Sant Martí, obrint-se pas sobre l’espai boscós amb una rampa fins a la ronda actual sota muralla.

Pel que fa al mobiliari urbà, es completarà amb la instal·lació d’una desena de papereres en els passos de vianants de l’àmbit. El projecte inclou la distribució de diferents jardineres així com l’enjardinament del mur del carrer Monterrey i de l’Orfeó amb espècies destinades a despenjar-se sobre el mur cap al carrer de l’Orfeó, i altres espècies destinades a enfilar-se sobre la barana i constituir un element vegetal continu del carrer Monterrey. En total es preveu la plantació de 1386 ut de planta arbustiva en el conjunt de l’àmbit.

FER UN COMENTARI