La Paeria compra un pis a un banc per incorporar-lo al parc d’habitatges per a lloguer social

La Junta de Govern Local també ha aprovat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic Torre Salses SUR 42 Lleida, promogut per Eurofund Parc Lleida SL, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques.

0
511

L’Ajuntament de Lleida amplia el seu parc d’habitatges de lloguer social. La Junta de Govern Local ha aprovat avui la compra d’un pis a una entitat bancària que es destinarà a aquesta finalitat. Aquesta llar, adquirida per 16.400 euros i que es troba al carrer Músic Vivaldi, s’adscriurà al Patrimoni Públic del Sòl i l’Habitatge. Des de la Paeria es treballa per seguir realitzat acords de cessió o compra a entitats bancàries per tal d’anar sumant-los als 500 que ja formen part de la Borsa Municipal d’Habitatge.

La Junta de Govern Local també ha aprovat el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic Torre Salses SUR 42 Lleida, promogut per Eurofund Parc Lleida SL i ha donat llum verda a la proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació del Servei de manteniment i conservació de les àrees de jocs infantils, elements de salut i esportius i mobiliari urbà de Lleida, un contracte que està reservat a Centres Especials de Treball. L’Ajuntament de Lleida treu a licitació aquest servei que es tracta del manteniment de les 113 espais o àrees que hi ha a la ciutat que tenen jocs infantils, elements de salut o esportius. Cal recordar que a la ciutat hi ha prop de 600 d’aquests tipus d’elements. El pressupost de licitació d’aquest contracte és de 208.500 € amb una durada d’un any, prorrogable a un més.

Finalment, també s’ha aprovat el projecte bàsic i d’execució de les obres d’adequació de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana que es traslladarà a la Rambla de Ferran, núm. 32, on estan les oficines de la COELL. En aquest sentit, la Comissió ha donat compte de la proposta d’aprovació del contracte d’arrendament durant 10 anys de part de la planta soterrani i la planta baixa d’aquest edifici on s’ubicarà la nova seu de l’OMAC.

Les obres d’adequació de les oficines on s’ubicaran les noves dependències de l’OMAC tenen un pressupost de 189.3433,12€. El trasllat a aquest edifici suposarà passar dels aproximadament 230 m2 actuals a uns 460 m2 i les actuacions que s’hi han de fer són les de distribució de la planta baixa amb dues àrees molt diàfanes i les obres d’instal·lacions necessàries per acollir el personal laboral que hi ha de treballar, així com les instal·lacions de telecomunicacions per connectar l’oficina a la xarxa de fibra òptica municipal.

L’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana ocuparà la planta baixa (347,52m2) i utilitzarà una part del soterrani com a arxiu (113,40m2) i la COELL s’instal·larà a la primera planta i també faria ús del soterrani. A la planta baixa s’ha previst un cancell d’accés on se separa clarament l’accés a la COELL i l’accés a l’OMAC. Just al entrar, hi haurà la sala d’espera amb capacitat per a unes 56 persones. Frontalment es troba el taulell de recepció, amb possibilitat de quatre llocs de treball, i una taula per al servei de seguretat que desenvolupa un agent de la Guàrdia Urbana. La part posterior amb accés independent pel carrer Comerç, és on hi ha 10 taules d’atenció al públic, 4 llocs de treball de back-office, i dues taules per als caps de la Unitat Tècnica. Al costat dret de l’accés, hi ha un despatx tancat per poder fer les tasques de registre, que precisen de confidencialitat. A la planta soterrani hi huna sala que farà les funcions d’office i l’arxiu.

Pel que fa a la relació administrativa amb els ciutadans que les noves dependències afavoriran l’atenció de l’OMAC amb més espai i una millor organització dels funcionaris. A aquesta millora, s’ha de sumar la part tecnològica que s’hi aplicarà, amb la descentralització d’alguns tràmits, i els tràmits que ja es poden fer per internet. Aquesta és l’alternativa que s’escau més, tant pel que fa a l’espai en sí, ja que es troba en bones condicions i permet duplicar l’actual espai de l’OMAC al Pal·las, com per la seva ubicació, una zona que es pretén potenciar. D’aquesta manera, es podrà atendre la ciutadania amb qualitat i amb un major volum d’atencions.

L’elecció de la nova oficina que serà la seu de la OMAC radica bàsicament en la gran dimensió de l’espai, la seva ubicació al bell mig del Centre Històric de Lleida, i la proximitat a altres edificis administratius com la Diputació, el Consell Comarcal, la Seu de Governació, etc. Està connectada a la ciutat a través de vàries línies d’autobús i la proximitat a l’estació de Trens de Rodalies i de Alta Velocitat, i també a la futura estació d’autobusos.

FER UN COMENTARI