La Crida denuncia la manca de control de la Paeria en els abocaments

"se’ns han fet arribar la xifra de 25 inspeccions dutes a terme el 2017, 7 de les quals han superat els límits establerts en l’ordenança. Malgrat això, la concessionària no ha notificat a la Paeria cap expedient sancionador”

0
241

La Crida per Lleida – CUP ha denunciat avui que AQUALIA va dur a terme 25 inspeccions sobre els abocaments d’aigües residuals el 2017 i que, malgrat que 7 d’aquestes inspeccions van superar els paràmetres establerts en l’ordenança municipal d’abocament, no se n’ha derivat cap sanció.

La formació explica que el 27 de juliol de 2012, amb la pròrroga del contracte de l’aigua, la Paeria “es va despendre d’un servei més”, el corresponent al compliment de les condicions d’aigües residuals mitjançant la realització d’inspeccions periòdiques, presa de mostres i analítiques procedint, si s’escau, a la proposta de sancions.

Per això la Crida va preguntar pels controls d’abocament duts a terme per la concessionària a la comissió de seguiment del servei d’abastament d’aigua i clavegueram del 2017, realitzada el passat 14 de març. En aquell moment, segons denuncia la formació, “ni la concessionària ni l’ajuntament van poder donar una resposta a les nostres preguntes”.

“Posteriorment – diu Pau Juvillà, regidor de la Crida – se’ns han fet arribar la xifra de 25 inspeccions dutes a terme el 2017, 7 de les quals han superat els límits establerts en l’ordenança. Malgrat això, la concessionària no ha notificat a la Paeria cap expedient sancionador”.

Això porta la Crida a denunciar un incompliment “evident” del contracte per part d’AQUALIA, evitant l’aplicació de sancions a abocaments per sobre dels límits establerts i explica que requerirà a la Paeria que “incoï els corresponents expedients sancionadors i demani responsabilitats a l’empresa concessionària”.

La formació acaba sentenciant que “aquest fet demostra, un cop més, la manca de control de la Paeria sobre els serveis públics privatitzats” i reafirmant la seva postura a favor de la remunicipalització d’aquests serveis.

FER UN COMENTARI