l Fòrum sobre l’Aigua a Lleida

La Llotja es converteix en un espai de trobada i debat entre institucions públiques, agents privats, sectors acadèmics i agrícoles i societat civil per una gestió sostenible de l’aigua

0
550
Imatge de l'obertura del debat protagonitzat pel geògraf Ignasi Aldomà

La Llotja ha acollit aquest matí la celebració del I Fòrum de l’Aigua, un esdeveniment promogut per la Regidoria de l’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat de Lleida, amb la voluntat de crear espai de trobada i debat entre institucions públiques, agents privats, sectors acadèmics i agrícoles i societat civil per la construcció d’una gestió sostenible de l’aigua.
Aquesta iniciativa pretén establir un marc de reflexió sobre l’estratègia de l’ús de l’aigua, així com compartir, debatre i proposar bones pràctiques en la seva gestió, promoure actuacions i campanyes conjuntes de sensibilització i crear un espai de participació dels actors implicats en la gestió.

L’objectiu és saber també quines decisions cal prendre de cara als pròxims 10 o 15 anys, per avançar per tenir una aigua de qualitat i ser eficients en la seva gestió, aprofitant recursos que ara es malmeten, com les aigües residuals, reconduint l’aigua de pluja o gestionant l’aigua del riu, per tal avançar en la cultura de l’aigua. S’ha anunciat, a més, que en breus dies es procedirà a la desconnexió del clavegueram al riu Noguerola.

Aquest debat s’ha dut a terme perquè s’està  veient com aigües a baix de l’Ebre estan patint sequeres dramàtiques, que estan afectant la vida quotidiana dels ciutadans i s’ha de veure quines són les responsabilitats es tenen per implementar aquesta estratègia.

La primera reunió d’aquest Fòrum de l’Aigua, que neix amb la voluntat de tenir una continuïtat, l’ha obert el geògraf i professor de la Universitat de Lleida, Ignasi Aldomà, que ha presentat el document “Una estratègia de l’aigua per a Lleida. Elements de reflexió i debat”, on ha plantejat el paper de Lleida com capital en el centre d’una estratègia ponentina de l’aigua, l’adaptació del regadiu als canvis tecnològics i de les estructures productives, l’aigua com primera necessitat urbana, pel consum de boca, industrial i altres, i l’aigua com a element cabdal en el servei del benestar.

FER UN COMENTARI