Francisco Ripoll: “El pla estratègic de desenvolupament comarcal, una bona notícia”

0
672
Wifi_Penedès_728x90

Tots els grups polítics amb representació comarcal, per unanimitat i en el si del Consell Comarcal del Baix Penedès, han pres la iniciativa conjunta de portar endavant un PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I DE OCUPACIÓ per el Baix Penedès, quina presentació i tret de sortida va tenir lloc en passat dia 7 de Març.

Per primer cop, la acció unificada de tots els partits sense excepció, ha dedicat el seu temps i esforços en configurar aquest PLA, amb l’objectiu de treure a la comarca de la seva tradicional situació de desavantatge competitiva vers altres comarques de Catalunya i de la resta de l’Estat.

A rel de una diagnosi feta per professionals del propi Consell, amb l’ajut de la URV i la CEPTA, s’han establert unes línies de treball concretes, que seran executades per quatre diferents comissions, on participen, a més dels 14 ajuntaments de la comarca, institucions i entitats com el SOC, la patronal CEPTA, la ADEPG, i d’altres rellevants, així com empreses de significació e importància en el nostre territori.

Des de el nostre grup del PPC, ens congratulem de que, finalment, tothom ha fixat les necessitats prioritàries de la comarca en el focus del desenvolupament econòmic i la creació de ocupació, aparcant reivindicacions i accions de altre caire polític que son mes aviat competència de altres nivells administratius o legislatius autonòmics o estatals, i que poc tenen a veure amb els problemes i les solucions que demanen els ciutadans a curt i mig termini en els àmbits locals.

Per tant, la bona noticia haurà de tenir repercussions i resultats positius a mida que el Pla es vagi executant, per la qual cosa el PPC del Baix Penedès participarà activa i entusiàsticament, doncs es en el nostre ADN com a formació política el paper de les administracions locals i comarcals precisament en el desenvolupament econòmic, laboral i social del tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva ideologia o color polític.

FRANCESC RIPOLL I ROIG

President Comarcal del Partit Popular

FER UN COMENTARI