ERC denuncia que totes les subvencions de la Diputació a entitats associatives s’adjudiquen de manera discrecional

El Grup republicà votarà en contra del pla estratègic de subvencions de la Diputació de Lleida per a l’any 2018 en el ple de demà de l'ens provincial

0
306

El Plenari de la Diputació de Lleida, que tindrà lloc aquest dijous dia 24 de maig, votarà la proposta del Pla estratègic de subvencions per al 2018. Aquest pla detalla els criteris d’atorgament, de gestió i de seguiment de les partides aprovades al pressupost del 2018 i que dóna compliment al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en matèria de subvencions.

.tots els grups de l’oposició van presentar una moció conjunta al ple del mes de gener de 2017 en la que sol·licitaven constituir una comissió de treball per formular el pla estratègic que donés compliment a la Llei, moció que no va prosperar per l’oposició de CIU i UA’. En aquest sentit, també ha volgut recordar que ‘el vot contrari d’ERC i l’abstenció dels altres grups va ser motivada, entre altres punts, pel fet que el Pla no s’ajusta correctament a la llei’, ‘Jaume GilabertPel que fa a l’exercici anterior, el Pla Estratègic es va aprovar al ple del 27 d’abril de 2017 amb els vots favorables de CIU, PSC i UA, el vot contrari d’ERC i l’abstenció de la CUP, PP i C’s. Segons el portaveu del grup republicà,

La Llei 38/2003, general de subvencions estableix que el procediment ordinari de concessió de subvencions és en règim de concurrència competitiva, per tant, mitjançant criteris de valoració objectius i que únicament permet atorgar ajuts directes, sempre que hi hagi un caràcter excepcional i s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin l’accés a la convocatòria pública.

. si fem balanç dels darrers anys, podem veure que hi ha 10 ajuntaments, (2 de CiU, 6 d’ERC, 2 d’independents i 1 d’UA) que no han rebut cap ajut directe durant els anys 2015, 2016 i 2017’’, i va presentar una proposta on sol·licitava que bona part dels ajuts directes als ajuntaments es fes mitjançant criteris establerts i objectius (territori, població, nuclis…). Segons Gilabert, ‘la Diputació de Lleida és l’ens provincial amb el percentatge més alt d’ajuts atorgats de forma directaL’any 2017, Esquerra Republicana de Catalunya ja denunciava que ‘

23.944.719,41€ (el 44,9%) destinats a ajuts directes de caràcter excepcional. El Pla Estratègic des subvencions per al 2018 preveu línies de subvenció per un import de 53.291.581,87€, dels quals, 23.333.1141,17€ (el 43,8%) s’atorgarien sota el criteri de concurrència competitiva, una quantitat de 6.013.721,29€ (l’11.3%) que s’administraria mitjançant partides previstes al pressupost i finalment,

.es perpetuarà l’actual model de repartiment discrecional dels ajuts que la Diputació de Lleida atorga a ajuntaments, entitats associatives, culturals, esportives de la demarcació de Lleida, seguint el caràcter excepcional, suposant una vulneració de la Llei de Subvencions’Gilabert denunciarà al Ple de la Diputació de Lleida que si s’acaba aprovant aquest pla estratègic ‘

Pel portaveu del Grup dels republicans, aquest caràcter excepcional ‘no es justifica en la majoria d’ajuts concedits, tal i com figura en molts dels informes preceptius d’intervenció de la Diputació en relació a l’atorgament de subvencions directes, en què, tot i emetre resolució favorable, hi consta com a observacions que no s’acredita cap dels supòsits previstos a l’article 22.2 de la llei anteriorment esmentada’. De la mateixa manera, Gilabert ha posat de manifest que ‘tampoc es justifiquen les circumstàncies excepcionals que dificultin la seva atenció en una convocatòria pública’.

FER UN COMENTARI