COAATT critica la manca d’oportunitats dels discapacitats

Afirma que l’accessibilitat és l’assignatura pendent a les ciutats

0
717

En el marc de la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se
celebra el 3 de desembre, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona (COAATT), posa de manifest que, 25 anys després de la declaració de la jornada, les mancances d’aquest col·lectiu a les ciutats són enormes i no permeten garantir, ni de lluny, la igualtat d’oportunitats.

La jornada que se celebra un cop l’any, té com objectius sensibilitzar l’opinió pública sobre els avantatges que genera la integració de les persones amb discapacitat en tots els diferents aspectes de la vida diària, com ara els polítics, econòmics, culturals, educatius o socials.
Però el problema arriba la resta de l’any, quan no es nota cap conscienciació per part de
l’administració. Julio Baixauli, President de la Fundació COAATT, explica que “les persones
amb discapacitat segueixen trobant barreres per a participar en igualtat de condicions amb
les altres en la vida social, de la mateixa manera que es segueixen vulnerant els seus drets
humans a totes les parts del mon. Reconèixer la importància de l’accessibilitat a l’entorn físic i social, i no fer-hi res per garantir-la, és girar-se d’esquena al problema”.

Des del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona,
s’alerta que a les ciutats no hi ha la capacitat d’entendre els efectes reals de les barreres
arquitectòniques, ni d’altres tipus, que pateixen a diari les persones amb discapacitats. El
president del COATT, Adolf Quetcuti, argumenta que “davant d’aquest panorama només ens queda suposar que les administracions locals es posaran ara a treballar per cercar solucions i atendre les reiterades reivindicacions dels ciutadans afectats, però amb poca esperança que això es tradueixi en fets”.

El marc legal estatal actual, traduït en el Real Decret Llei 1/2013 que aprovava el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitats i la seva inclusió social., estableix com a termini de l’exigència de les condicions bàsiques d’accessibilitat en l’àmbit dels espais públics urbanitzats, edificació i transport públic el 4 de desembre de 2017 i marca també el règim d’infraccions i sancions pel no acompliment d’aquestes condicions.

En el cas de la ciutat de Tarragona, després de converses diverses per part del COAATT, i d’un compromís inicial en la redacció del corresponent Pla d’Accessibilitat, no s’ha fet encara cap treball en aquest sentit. A altres ciutats de les comarques de Tarragona es produeix la mateixa situació ja que la realitat de les persones amb discapacitats és una però la voluntat de millora de l’administració és una altra ben diferent.

FER UN COMENTARI