Augmenta la dotació informàtica de les Biblioteques Municipals de Reus

Les Biblioteques Municipals duen a terme la consulta i préstec de llibres i documents

0
266

Les Biblioteques Municipals amplien l’oferta informàtica amb un augment de la dotació d’ordinadors d’accés públic a la Biblioteca Pere Anguera, que passarà de 4 aparells que té actualment a 14, i amb una millora de la connexió de la xarxa WIFI a la Biblioteca Xavier Amorós. Aquestes millores, que estaran operatives a partir d’aquest mes de març, s’han programat atès que ha augmentat amb prop de 5.000 persones els usuaris dels serveis informàtics que reben les Biblio teques Municipals.

La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, ha explicat que «l’augment de la demanda durant l’any 2017 de les sessions amb ordinador que han fet els usuaris de la xarxa ens ha fet plantejar dur a terme una millora notable augmentant el nombre d’ordinadors, millorant-los i també oferint una connexió òptima». Els usuaris d’aquest servei de la Biblioteca Xavier Amorós han passat de 13.684 l’any 2016 a 16.979 el 2017. En el cas de la Pere Anguera, han passat de 2.289 a 3.518.

Les Biblioteques Municipals duen a terme, a més de la consulta i préstec de llibres i documents, una gran quantitat d’activitats ordinàries i extraordinàries que els donen una visibilitat pública i atractiva com a serveis culturals de la ciutat. En aquest sentit, i tenint en compte tota l’oferta feta durant el 2017, han passat de 137.362 usuaris del 2016 a 165.513, un augment molt elevat que posa en relleu el pol d’atracció que són per a les biblioteques les activitats que s’hi programen.

De fet, en general, les xifres del Pla d’Acció de les Biblioteques Municipals de Reus del període 2016-2017 són remarcables, «ja que tot i el canvi de consum cultural de la societat que porta a una davallada de visitants a totes les biblioteques públiques en termes generals, en el cas de Reus queda contrarestada per una millora de la participació en programes i activitats concretes, com és l’ús dels serveis informàtics», ha explicat Caelles.

Les activitats de la sala infantil a la Biblioteca Xavier Amorós ha augmentat també en més de 1.000 usuaris, de 5.636 a 6.706 el 2017 (de fet, el 27% del total d’usuaris són infantils); la consulta del fons de la sala de col·lecció locals ha passat de 104 documents el 2016 a 133, el 2017 i, per exemple, també hi ha hagut un augment de visites didàctiques per a treballs de recerca de 8 alumnes el 2016 a 155, el 2017.

Finalment, la regidora de Cultura remarca que «el resum d’assistència a les activitats d’acord amb les línies del pla d’acció 2016-2017, que posava l’accent en la captació d’usuaris i en la consolidació de la nova Biblioteca Pere Anguera, posa en relleu que el Servei Municipal de Biblioteques ha tingut una evolució global molt positiva en totes les línies i consolida el projecte de les dues biblioteques municipals».

FER UN COMENTARI