Aproven l’increment de les retribucions dels treballadors de la corporació municipal

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha recordat que “la situació econòmica de l’Ajuntament ha millorat de manera significativa en els darrers anys."

0
481

El Ple de l’Ajuntament d’aquest dijous 20 de juliol ha aprovat la proposta del Govern de Reus  d’incrementar en un 1% les retribucions que perceben els treballadors de la corporació municipal. L’increment es preveu aplicar amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2017, afectarà al personal laboral, funcionari, eventual i directiu de l’Ajuntament; i es farà extensiva a la resta de treballadors dels organismes autònoms i les empreses municipals.

L’increment salarial, acordat pel Govern de Reus amb la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament el 12 de juliol i ara aprovat pel Ple, arriba als màxims que preveu la Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat, que fixa per a l’exercici 2017 un llindar límit d’increment de l’1%.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha recordat que “la situació econòmica de l’Ajuntament ha millorat de manera significativa en els darrers anys. I per aquest motiu podem atendre les reivindicacions dels treballadors i aplicar l’increment màxim de les retribucions a què ens autoritza la normativa”.

Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans, ha posat en valor que “l’acord a què hem arribat amb els representants dels treballadors és un acord just. Ara que la llei ho permet, és just que els treballadors municipals vegin recompensat el seu esforç amb un increment de les retribucions”.

FER UN COMENTARI