Aprovada una moció sobre l’Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

El Grup Municipal encapçalat per Toni Postius, PDECat, va proposar una moció que comptava amb quatre punts diferents

0
444
Karting Comarruga 728×90

Al passat ple de l’Ajuntament, PDeCAT van presentar una moció la qual era consensuada i acceptada per unanimitat. La moció del grup consistia en la relació de la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El Secretari General va recordar els quatre punts que presentava la moció i la part resolutiva. El primer punt insta al govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a la sentència del Tribunal Constitucional.

El següent punt insta al Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment.

El tercer punt demana promoure, juntament amb altres entitats municipalistes, un debat públic al voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen.

El quart i darrer punt exigeix notificar aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM (Associació Catalana de Municipis i Comarques), a l’FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i a la FAVLL (Federació d’Associacions de Veïns de Lleida).

FER UN COMENTARI